• In English
 • Управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки, здійснюватиметься місцевими органами виконавчої влади. Прийняття рішення зумовлене передачею фінансування закладів професійно-технічної освіти з державного на місцеві бюджети. Уряд ухвалив відповідне рішення на перехідний період до прийняття нового Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" та передачі цілісних майнових комплексів з державної у комунальну власність.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 25 жовтня 2017 р. № 831-р

  Київ

  Питання управління державними закладами
  професійної (професійно-технічної) освіти,
  підпорядкованими Міністерству освіти і науки

  1. До завершення процедури передачі з державної у комунальну власність підпорядкованих Міністерству освіти і науки державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти передати для тимчасового виконання такі повноваження:

  1) обласним і Київській міській держадміністраціям:

  розроблення та виконання регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

  організація діяльності регіональних рад професійно-технічної освіти;

  оперативне управління майном закладів освіти;

  здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти, аналізу та контролю за провадженням їх фінансово-господарської діяльності;

  проведення моніторингових досліджень потреб регіонального ринку праці, формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

  здійснення контролю за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;

  надання Міністерству освіти і науки пропозицій щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

  складення середньострокового прогнозу потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці;

  здійснення контролю за організацією навчально-виробничого процесу у закладах освіти, створення на їх базі навчально-практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяння впровадженню сучасних виробничих технологій;

  призначення на посаду директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів, бюджету м. Києва, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

  заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти;

  2) міським радам міст обласного значення — обласних центрів:

  призначення на посаду директорів закладів освіти, фінансування яких здійснюється з бюджетів міст обласного значення — обласних центрів, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту);

  заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів освіти.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Дозволити обласним і Київській міській держадміністраціям, міським радам міст обласного значення — обласних центрів за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів забезпечувати виготовлення документації, необхідної для передачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з державної у комунальну власність.

  4. Міністерству освіти і науки надавати обласним і Київській міській держадміністраціям, міським радам міст обласного значення — обласних центрів організаційно-методичну та консультаційну допомогу щодо  виконання функцій з управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, переданими їм згідно з пунктом 1 цього розпорядження.

  5. Це розпорядження набирає чинності з 1 січня 2018 року.

  Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 831-р

  ПЕРЕЛІК
  розпоряджень Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42 “Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими Міністерству освіти і науки” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 5, ст. 137).

  2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1630 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3545).

  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 27 серпня 2010 р. № 1711 “Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 66, ст. 2375).

  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 175 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 772).

  5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2012 р. № 857 “Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 84, ст. 3398).

  6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 824 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 42” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2106).

  _____________________