• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови щодо здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. Рішення прийняте для забезпечення інформаційно-аналітичної та організаційної діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Прийняття рішення дасть можливість в межах законодавства реалізувати завдання та заходи державних цільових програм, зокрема, встановити строк передоплати на закупівлю спеціального обладнання і устаткування, необхідного для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, 24 місяці у розмірі не більше ніж 80 відсотків їх вартості.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 листопада 2017 р. № 876

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
   Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916, № 90, ст. 2581; 2015 р., № 38, ст. 1143, № 94, ст. 3206, № 101, ст. 3479; 2016 р., № 92, ст. 2997, № 97, ст. 3166; 2017 р., № 2, ст. 41, № 14, ст. 397, № 47, ст. 1465, № 83, ст. 2543, № 84, ст. 2568) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 листопада 2017 р. № 876

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

  1. У пункті 1:

  1) у підпункті 5:

  абзац дев’ятий виключити;

  доповнити підпункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

  “товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України;”.

  У зв’язку з цим абзаци десятий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим — п’ятнадцятим;

  2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

  “на строк не більше 24 місяців — спеціального обладнання і устаткування, необхідного для розроблення і виготовлення озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, передбачених заходами Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 366-6, та Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 197-3, якщо розмір такої оплати не перевищує 80 відсотків їх вартості, — з урахуванням результатів розгляду Міжвідомчою комісією з питань оборонно-промислового комплексу.”.

  2. Абзац перший пункту 2 після слів “військових формувань” доповнити словами і цифрами “, робіт з реконструкції наявних та будівництва нових об’єктів, передбачених заходами Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 366-6, та Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 197-3, закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з інформаційно-аналітичним та організаційним забезпеченням діяльності Ради національної безпеки і оборони України”.

  _____________________