• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Зокрема, з зазначеного порядку виключена вимога щодо можливості проходження професійної атестації громадянами, які не здобули вищої освіти за відповідним напрямом професійної атестації. Це створить умови для підвищення професійного рівня виконавців робіт у будівництві, що у свою чергу підвищить якість робіт, виконаних такими виконавцями. Порядок приведено у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 листопада 2017 р. № 869

  Київ

  Про внесення змін до Порядку проведення
  професійної атестації відповідальних виконавців
  окремих видів робіт (послуг), пов’язаних
  із створенням об’єктів архітектури


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 листопада 2017 р. № 869

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку проведення професійної атестації
   відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
  пов’язаних із створенням об’єктів архітектури


  1. В абзаці другому пункту 2 слова “за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра” виключити, а слова “за напрямом професійної атестації, мають стаж роботи за фахом не менш як три роки, або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування не менш як десять років” замінити словами “за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки”.

  2. У пункті 6:

  1) абзац шостий викласти у такій редакції:

  “— документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;”;

  2) абзац сьомий після слів “підвищення кваліфікації” доповнити словами “протягом останніх п’яти років”.

  3. В абзаці другому пункту 11 слова “може бути” замінити словом “є”.

  _____________________