• In English
 • Майже у півтора рази підвищено розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів. Це передбачено прийнятою постановою, якою порядок призначення і виплата зазначеної одноразової допомоги приведено у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 листопада 2017 р. № 855

  Київ

  Про внесення змін до Порядку призначення і виплати
  одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті),
  інвалідності або часткової втрати працездатності
  без встановлення інвалідності військовослужбовців,
  військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на
  навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи
  для проходження служби у військовому резерві

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 6, ст. 161; 2017 р., № 43, ст. 1341), зміни, що додаються:

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 листопада 2017 р. № 855

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення і виплати одноразової
  грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової
  втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців,
  військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні
  (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження
  служби у військовому резерві

  1. Абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

  “5. Одноразова грошова допомога призначається і виплачується рівними частинами членам сім’ї, батькам та утриманцям загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста:

  у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, — у розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

  у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста у випадках, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 4 цього Порядку, — у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.”.

  У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим.

  2. У підпункті 1 пункту 6 цифри “250”, “200”, “150” замінити відповідно цифрами “400”, “300”, “250”.

  _____________________