• In English
 • Уряд привів нормативно-правовий акт щодо оплати праці окремих категорій науково-педагогічних працівників у відповідність до законодавства, зокрема, до Закону України "Про вищу освіту". Прийняте рішення спрямоване на поліпшення оплати праці окремих категорій науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема, керівників інститутів післядипломної освіти та керівників навчальних й навчально-методичних підрозділів інститутів, університетів, академій.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 15 листопада 2017 р. № 854

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2002 р. № 1298

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 34, ст. 2064, № 40, ст. 2544) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 вересня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 15 листопада 2017 р. № 854

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2002 р. № 1298

  1. У підпункті 3 пункту 3 постанови:

  1) абзац третій підпункту “в” після слів “старшого наукового співробітника” доповнити словами “, старшого дослідника”;

  2) абзац третій підпункту “г” після слів “кандидата наук” доповнити словами “, доктора філософії”.

  2. У розділі I додатка 2 до постанови:

  1) у підрозділі 1:

  позицію

  “Керівники основних підрозділів; головний інженер

  10—12”

  замінити такими позиціями:

  “Керівники основних підрозділів, посади яких віднесено до педагогічних посад

  12—14

  Керівники основних підрозділів, посади яких не віднесено до педагогічних посад; головний інженер

  10—12”;

   

  позиції

  “Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

  15—21

  Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

  20”

  замінити такими позиціями:

  “Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до педагогічних посад

  17—23

  Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти, посади яких віднесено до науково-педагогічних посад; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту

  15—21

  Директор центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій

  22”;

  2) у графі “Посада” підрозділу 2:

  позицію “Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), їх філій” після слів “усіх типів і найменувань” доповнити словом “, училищ”;

  позицію “Завідувач лабораторії технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)” після слів “завідувач лабораторії” доповнити словом “училищ,”;

  позицію “Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики технікумів і коледжів (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)” після слів “виробничої практики” доповнити словом “училищ,”.

  _____________________