• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України. Рішення прийняте з метою приведення зазначеного документа у відповідність до норм законів України "Про державну службу", "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади" в частині порядку призначення на посаду державної служби, зокрема призначення на посаду державної служби категорії "А".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 листопада 2017 р. № 847

  Київ

  Про внесення змін до Положення про Державне
  агентство автомобільних доріг України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 439 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 75, ст. 2128), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

   



   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 8 листопада 2017 р. № 847

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Положення про Державне
  агентство автомобільних доріг України

  1. У пункті 4:

  1) у підпунктах 9 і 24 слово “МВС” замінити словами “Національної поліції”;

  2) у підпункті 12 слово “міліції” замінити словом “поліції”;

  3) у підпункті 22 слова “відповідним підрозділом МВС” замінити словами “відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху”.

  2. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

  3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

  “9. Укравтодор очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.”.

  4. У пункті 10:

  1) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

  “21) забезпечує виконання в апараті Укравтодору Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції Укравтодору;”;

  2) підпункт 6 виключити;

  3) у підпункті 13 слова “до сфери його управління” замінити словами “до сфери управління Укравтодору”;

  4) у підпункті 14 слова “в апараті центрального органу виконавчої влади” замінити словами “в апараті Укравтодору”;

  5) доповнити пункт підпунктами 171—173 такого змісту:

  “171) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

  172) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Укравтодору доручення;

  173) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Укравтодор;”.

  5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Голова Укравтодору має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступники Голови Укравтодору звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

  _____________________