• In English
 • У зв'язку з набуттям чинності постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 "Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування" виникла нагальна необхідність у внесенні змін до низки нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів базового рівня у сфері архітектурної діяльності та будівництва для правового врегулювання окремих аспектів технічного нагляду. Зокрема, зазначеною постановою не визначено правовий статус і відповідальність інженера-консультанта, поняття "інженер-консультант" не включено до українського класифікатора професій, у зв'язку з чим не визначено кваліфікаційні вимоги до його компетентності, не визначено порядок фінансування дорожніх консультаційних послуг, відсутнє чітке розмежування функцій, завдань та повноважень замовника робіт та інженера-консультанта. Однак законодавча та нормативна неврегульованість правил на ринку дорожніх консультаційних послуг може призвести до розвитку недобросовісної конкуренції та дискредитації ідеї незалежного контролю якості. З метою недопущення зриву ремонтно-будівельного сезону, враховуючи тривалість процедури врегулювання нормативно-технічної бази щодо незалежного контролю якості виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування, було прийнято рішення внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1065. Внесення відповідних змін дасть можливість забезпечити поетапний перехід до організації виконання дорожньо-будівельних робіт згідно з міжнародними стандартами FIDIC із залученням незалежних інженерів-консультантів до контролю якості робіт.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 листопада 2017 р. № 846

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 28 грудня 2016 р.

  № 1065

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 “Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 листопада 2017 р. № 846

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 28 грудня 2016 р. № 1065

  1. У постанові:

  1) у назві та пункті 1 постанови слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

  2) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Установити, що вимоги, затверджені цією постановою, застосовуються до обʼєктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 року.”.

  2. У вимогах щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених зазначеною постановою:

  1) у назві вимог слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

  2) у першому реченні пункту 1 слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”, а слова “і національних стандартів” виключити;

  3) у пункті 3:

  в абзаці третьому слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

  абзаци п’ятий та сьомий викласти в такій редакції:

  “інженер-консультант — суб’єкт господарювання, який надає дорожні консультаційні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають виданий відповідно до законодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування;”;

  “технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування — забезпечення здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.”;

  4) пункти 4—6 викласти в такій редакції:

  “4. Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування.

  5. Для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування та розроблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних і технологічних підходів до виконання дорожніх робіт замовник має право залучати інженера-консультанта. У разі залучення замовником інженера-консультанта закупівлі дорожніх консультаційних послуг проводяться відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

  6. Інженер-консультант виконує свої обов’язки відповідно до цих вимог та умов договору із замовником.”;

  5) пункт 10 виключити;

  6) в абзаці десятому пункту 11 слова “та національних стандартів” замінити словами “, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення”;

  7) в абзацах третьому та сьомому пункту 12 слова “і національних стандартів” виключити;

  8) доповнити вимоги пунктом 121  такого змісту:

  121. Зазначені у пунктах 11 і 12 цих вимог права і обов’язки інженера-консультанта є обов’язковими. Додаткові права і обов’язки інженера-консультанта можуть бути визначені договором.”;

  9) в абзаці першому пункту 21 слова “Інженер-консультант повинен” замінити словами “Спеціалісти інженера-консультанта повинні”;

  10) доповнити вимоги пунктом 22 такого змісту:

  22. Інженер-консультант несе відповідальність відповідно до законів за надані дорожні консультаційні послуги.”;

  11) у тексті вимог слова “технічний нагляд на автомобільних дорогах загального користування” в усіх відмінках замінити словами “технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування” у відповідному відмінку.

  _____________________