• In English
 • Уряд схвалив Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Документом покладено зобов'язання на операторів великих спалювальних установок (більше 50 МВт) забезпечити скорочення викидів пилу, діоксиду сірки та оксидів азоту від спалювальних установок, які включені до Плану, та домогтися досягнення граничних концентрацій викидів цих забруднювачів, встановлених Директивою 2010/75/ЄС. План розрахований на 2018-2033 роки. Координатором виконання Плану визначено Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Зазначений План розроблено на виконання вимог Директиви 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р. про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 8 листопада 2017 р. № 796-р

  Київ

  Про Національний план скорочення
  викидів від великих спалювальних установок

  1. Схвалити розроблений Міністерством енергетики та вугільної промисловості Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок з метою виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства в частині обмеження викидів забруднюючих речовин.

  Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості координатором виконання зазначеного Національного плану.

  2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості подати до 1 грудня 2017 р. Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37