• In English
 • Збільшено розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції. Це передбачено прийнятою постановою щодо удосконалення механізму призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності осіб, які брали участь в АТО, що прийнята на виконання Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Також документом визначено механізм виплати суми одноразової грошової допомоги, яка належала її одержувачу і залишилася не одержаною у зв'язку з його смертю.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 листопада 2017 р. № 837

  Київ

  Про удосконалення механізму призначення та
  виплати одноразової грошової допомоги в разі
  загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій
  осіб відповідно до Закону України “Про статус
  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 336 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1575; 2017 р., № 38, ст. 1204), зміни, що додаються.

  2. Установити, що дія цієї постанови не поширюється на осіб, стосовно яких до набрання чинності цією постановою прийнято рішення про призначення та виплату їм одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 листопада 2017 р. № 837

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення та виплати одноразової
  грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких
  категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів
  війни, гарантії їх соціального захисту”  1. В абзаці першому пункту 5 цифри і слова “500 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті), рівними частинами” замінити цифрами і словами “750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули (померли) особи, зазначені у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, рівними частинами”.

  2. У пункті 6:

  1) в абзацах другому — четвертому цифри “250”, “200”, “150” замінити відповідно цифрами “400”, “300” та “250”;

  2) в абзаці п’ятому слова “встановленого на дату встановлення інвалідності” замінити словами і цифрою “встановленого на 1 січня календарного року, в якому встановлено інвалідність”;

  3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Якщо протягом двох років особам, зазначеним в абзацах другому — п’ятому пункту 2 цього Порядку, після первинного встановлення інвалідності при повторному огляді встановлено вищу групу інвалідності згідно з рішенням медико-соціальної експертної комісії, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата проводиться з урахуванням раніше виплаченої суми.”.

  3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

  “11. Мінсоцполітики не пізніше ніж через 14 робочих днів подає відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734),  Кабінетові Міністрів України звернення та списки з відповідними розрахунками для виділення коштів із резервного фонду державного бюджету.”.

  4. Доповнити Порядок пунктами 151 і 152 такого змісту:

  “151. Сума одноразової грошової допомоги, яка належала особі, зазначеній в абзацах шостому — десятому пункту 2 цього Порядку, і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, виплачується органом соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання або перебування померлого одержувача одноразової грошової допомоги рівними частинами іншим членам сім’ї, які мають право на її отримання відповідно до рішення міжвідомчої комісії, а в разі їх відсутності сума одноразової грошової допомоги входить до складу спадщини.

  Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім’ї подають до органові соціального захисту населення заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку. За малолітніх чи неповнолітніх дітей заяву подає інший з їх батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник.

  До заяви додаються копії:

  сторінок паспортів повнолітніх осіб із зазначенням даних про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

  посвідчення члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни;

  свідоцтва про смерть одержувача одноразової грошової допомоги;

  рішень про призначення одноразової грошової допомоги, завірені в установленому законодавством порядку.

  Одноразова грошова допомога зазначеним особам виплачується шляхом її перерахування органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначеній у заяві.

  152. Сума одноразової грошової допомоги, яка належала особі, зазначеній в абзацах другому — п’ятому пункту 2 цього Порядку, і залишилася не одержаною у зв’язку з її смертю, виплачується органом соціального захисту населення за місцем реєстрації проживання або перебування померлого одержувача одноразової грошової допомоги дружині (чоловіку), дітям, а в разі їх відсутності — батькам померлого. Якщо в померлого одержувача одноразової грошової допомоги відсутні дружина (чоловік), діти або батьки, сума не одержаної одноразової грошової допомоги входить до складу спадщини.

  Для отримання одноразової грошової допомоги дружина (чоловік), діти, батьки подають органові соціального захисту населення заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку. За малолітніх чи неповнолітніх дітей заяву подає інший з їх батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник.

  До заяви додаються копії:

  сторінок паспортів повнолітніх осіб із зазначенням даних про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

  свідоцтва про смерть одержувача одноразової грошової допомоги;

  свідоцтва про шлюб — для виплати одноразової грошової допомоги дружині (чоловікові);

  свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині;

  свідоцтва про народження померлого одержувача одноразової грошової допомоги — для виплати одноразової грошової допомоги батькам.

  Одноразова грошова допомога зазначеним особам виплачується шляхом її перерахування органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений у заяві.”.

  _____________________