• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 831

  Київ

  Про внесення змін до Положення про покладення

  спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного

  газу для забезпечення загальносуспільних інтересів

  у процесі функціонування ринку природного газу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 847), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 831

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про покладення спеціальних
  обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
  загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
  природного газу  1. Підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:

  “4) обовязок НАК “Нафтогаз України” постачати природний газ на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням:

  виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів (фізичні або юридичні особи, які використовують теплову енергію на підставі договору);

  виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень житлового фонду та гуртожитків, які належать їм на праві власності або на інших речових правах;

  виробникам теплової енергії, які фінансуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, що використовують природний газ з метою опалення службових та виробничих приміщень, які належать їм на праві власності або на інших речових правах;

  виробникам теплової енергії — об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативам, що використовують природний газ з метою гарячого водопостачання і опалення приміщень, які належать їм на праві власності або на інших речових правах;

  виробникам теплової енергії, що використовують природний газ для виробництва електричної енергії.”.

  2. Абзац другий пункту 4 після слова “Укргазбанк” доповнити словами “, ПАТ “Комерційний банк “Приватбанк”.

  3. В абзаці першому пункту 8 слова “для всіх категорій використання природного газу” замінити словами і цифрами “для категорій використання природного газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,”.

  4. В абзаці першому пункту 12 слова “для всіх категорій використання природного газу” замінити словами і цифрами “для категорій використання природного газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,”.

  5. В останньому абзаці пункту 13 слова “для всіх категорій використання природного газу” замінити словами і цифрами “для категорій використання природного газу, визначених підпунктом 4 пункту 3 цього Положення,”.

  _____________________