• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики. Реалізація акта створює умови для спрямування бюджетних коштів за програмою "Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України" на фінансування заходів з інвестиційної діяльності у формі капітальних вкладень, аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, розроблення технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 листопада 2017 р. № 830

  Київ

  Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання

  коштів, передбачених у державному бюджеті для

  здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, № 33, ст. 1035), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 листопада 2017 р. № 830

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 3 Порядку використання


  коштів, передбачених у державному бюджеті для

  здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

  1. В абзаці першому слова і цифри “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071” замінити словами і цифрами “Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605”.

  2. В абзаці другому слова “енергетичних об’єктів або їх частин” замінити словами “підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

  3. Доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

  “інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;

  проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

  розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;

  забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу).”.

  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.

  4. В абзаці одинадцятому цифри “10” замінити цифрами “20”.

  _____________________