• In English
 • Для усунення існуючої правової невизначеності у процедурних аспектах взаємодії центральних органів виконавчої влади та Кабінету Міністрів у ході підготовки до прийняття рішень та рекомендацій органів асоціації між Україною та ЄС і порядку набрання ними чинності Уряд затвердив зміни до деяких постанов з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Це дозволить імплементувати у національне законодавство положення про те, що рішення органів асоціації набирають чинності у порядку, передбаченому в них, та унормувати процедури щодо затвердження або схвалення Кабінетом Міністрів проектів рішень та рекомендацій органів асоціації з метою їх наступного прийняття.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 808

  Київ

  Про внесення змін до деяких постанов
  Кабінету Міністрів України з питань
  європейської та євроатлантичної інтеграції

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 52

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 808

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

  1. Параграф 45 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Мін’юст під час проведення правової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів про схвалення (затвердження) проекту рішення (рекомендації) Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом, Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів визначає внутрішньодержавну процедуру, необхідну для набрання чинності таким рішенням (рекомендацією).”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700 “Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 100, ст. 2957; 2015 р., № 60, ст. 1956; 2016 р., № 24, ст. 942, № 98, ст. 3187):

  1) абзац перший підпункту 6 викласти в такій редакції:

  “6) питання імплементації Угоди про асоціацію, проекти рішень (рекомендацій) Ради асоціації і у разі потреби Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів та стан їх виконання розглядаються в установленому порядку на засіданні Кабінету Міністрів України, на яке у разі потреби запрошуються:”;

  2) доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

  “61) проекти рішень (рекомендацій) Ради асоціації і  Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів вносяться відповідним центральним органом виконавчої влади в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України для схвалення або затвердження;”.

  3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 84 “Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 556; 2016 р., № 24, ст. 942) абзац другий замінити абзацами такого змісту:

  “рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі — Рада), Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі — Комітет), у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів:

  розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику України у 10-денний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів;

  набирають чинності відповідно до порядку, визначеного в них;”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.

  _____________________