• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування в сфері культури. Документом визначається механізм використання коштів, передбачених на запровадження системи електронного документообігу в Міністерстві культури, зокрема, на придбання ліцензій програмного забезпечення та обладнання (комп'ютери, потокові сканери та копіри).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 жовтня 2017 р. № 801

  Київ

  Про затвердження Порядку використання
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  для розвитку електронного урядування
  в сфері культури


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування в сфері культури, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

             В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 жовтня 2017 р. № 801

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
   бюджеті для розвитку електронного урядування в сфері культури

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінкультури за програмою “Розвиток електронного урядування в сфері культури” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінкультури.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на запровадження системи електронного документообігу, зокрема придбання ліцензій програмного забезпечення та обладнання (комп’ютерів, потокових сканерів та копірів).

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  За результатами проведення процедури закупівлі з переможцем процедури закупівлі укладається договір про закупівлю товарів, робіт і послуг з урахуванням основних вимог, визначених статтею 36 Закону України “Про публічні закупівлі”.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

  5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері культури, та оплату посередницьких послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________