• In English
 • Уряд прийняв розпорядження "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН щодо Центральноафриканської Республіки". Рішення прийняте з метою імплементації Україною відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, якими був запроваджений санкційний режим щодо ЦАР. Санкції передбачають заборону в'їзду чи транзиту через територію країн-членів ООН, блокування коштів, фінансових активів та економічних ресурсів осіб, визначених відповідним Комітетом Ради Безпеки ООН. Пропозиції Уряду щодо санкцій мають бути схвалені Радою національної безпеки і оборони України та введені в дію Указом Президента України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 18 жовтня 2017 р. № 744-р

  Київ

  Про пропозиції щодо застосування персональних
  спеціальних економічних та інших обмежувальних
  заходів згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН
  щодо Центральноафриканської Республіки


  1. У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцій від 5 грудня 2013 р. № 2127, від 28 січня 2014 р. № 2134, від 22 січня 2015 р. № 2196, від 27 січня 2016 р. № 2262 та від 27 січня 2017 р. № 2339 щодо Центральноафриканської Республіки, відповідно до частини першої статті 5 Закону України “Про санкції” схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі — санкції):

  1) заборона до 31 січня 2018 р. в’їзду на територію України або транзиту через її територію фізичних осіб за переліком згідно з додатком 1.

  Зазначена санкція не застосовується у разі, коли:

  Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН від 5 грудня 2013 р. № 2127 (далі — Комітет), визначить, що та чи інша конкретна подорож виправдана гуманітарною необхідністю, включаючи релігійне зобов’язання;

  в’їзд або транзит необхідні для здійснення судового процесу;

  Комітет визначить, що у тому чи іншому конкретному випадку виключення сприяло б досягненню цілей миру та національного примирення в Центральноафриканській Республіці та регіоні.

  Застосування зазначеної санкції не повинно мати наслідком відмову у в’їзді на територію України громадянам України;

  2) завчасне інформування авіаційними компаніями, які діють на території України, Міністерства закордонних справ та інших компетентних державних органів України про виїзд чи спробу в’їзду та транзитного проїзду через територію України на борту повітряних суден цивільної авіації України осіб, визначених у додатку 1;

  3) повідомлення Комітету про виїзд з території України або про спроби в’їзду та транзитного проїзду через територію України осіб, зазначених у додатку 1, та надання такої інформації державі постійного проживання або державі громадянства такої особи згідно з нормами національного законодавства та міжнародними зобов’язаннями;

  4) блокування (зупинення видаткових операцій на рахунках) до 31 січня 2018 р. коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів на території України, які перебувають у власності чи під контролем фізичних осіб, зазначених у додатку 1, та юридичних осіб, зазначених у додатку 2, чи юридичних осіб, які контролюються ними чи перебувають у їх власності, у тому числі заборона надання громадянами України або будь-якими фізичними чи юридичними особами на території України коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, зазначеним у додатках 1 і 2, або для використання в їх інтересах.

  Зазначені санкції не поширюються на випадки щодо коштів, інших фінансових активів або економічних ресурсів, які:

  необхідні для здійснення поточних витрат на оплату продуктів харчування, оренду житла, іпотечного кредиту, ліків та медичної допомоги, сплати податків, страхових внесків, комунальних послуг чи видатків з оплати послуг спеціалістів та відшкодування витрат, пов’язаних з отриманням юридичних послуг, або сплати зборів чи внесення плати за поточне обслуговування заарештованих коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів після того, як Україна повідомить Комітетові про свій намір дозволити у відповідних випадках доступ до таких коштів, активів та ресурсів у разі відсутності негативного рішення Комітету протягом п’ятьох робочих днів з моменту надходження такого повідомлення;

  необхідні для покриття надзвичайних витрат у разі, коли Комітетом прийнято відповідне рішення;

  є предметом стягнення згідно із судовим, адміністративним або арбітражним рішенням і можуть використовуватися для виконання такого рішення за умови, що таке рішення набрало чинності до 27 січня 2017 р. та не спрямоване на користь фізичних або юридичних осіб, зазначених у додатках 1 і 2, а також доведене Україною до відома Комітету;

  5) дозволяється поповнення рахунків, банківські операції за якими зупинено відповідно до положень підпункту 4 пункту 1 цього розпорядження, за рахунок відсотків чи інших надходжень, належних за такими рахунками, або виплат за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, що виникли до дати поширення на такі рахунки дії резолюції Ради Безпеки ООН від 27 січня 2017 р. № 2339, за умови, що на такі відсотки, інші надходження або виплати поширюватиметься дія положень цього розпорядження та які буде заблоковано (зупинено видаткові операції на рахунках);

  6) застосування санкцій, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього розпорядження, не повинно перешкоджати здійсненню виплат за контрактами фізичними та юридичними особам, зазначеними у додатках 1 і 2, за умови встановлення відповідними державними органами України, що прямим чи опосередкованим одержувачем таких виплат не є фізична чи юридична особа, зазначена у додатках 1 та 2 до цього розпорядження, та після того, як Комітет буде завчасно попереджено (через Міністерство закордонних справ) про намір надати або отримати такі виплати або щодо необхідності розблокувати (відновити здійснення видаткових операцій на рахунках) такі кошти, інші фінансові активи чи економічні ресурси.

  Міністерству закордонних справ інформувати Комітет про рішення щодо надання дозволу на розблокування (відновлення здійснення видаткових операцій на рахунках) коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів за 10 робочих днів до надання такого дозволу.

  2. Міністерству закордонних справ доводити до відома відповідних державних органів України інформацію про рішення Ради Безпеки ООН, необхідні для реалізації цього розпорядження.

  3. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству оборони, Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Міністерству фінансів, Державній фіскальній службі, Державній службі фінансового моніторингу, Державній службі експортного контролю, Адміністрації Державної прикордонною служби, Державному концерну “Укроборонпром”, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки та Національному банку здійснювати заходи, передбачені цим розпорядженням.

  4. Винести у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції, визначені у пункті 1 цього розпорядження.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

  Додатки, що додаються: