• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об'єктів державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія". Згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Міністерству соціальної політики передбачено на зазначені цілі 50 600 тис. гривень. Прийняття рішення дасть можливість збільшити потужність дитячого центру та покращити умови оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки держави. Нагадаємо, що "Молода гвардія" на сьогодні єдиний державний заклад оздоровлення і відпочинку з цілорічною діяльністю, розташований на березі моря.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 788

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для будівництва
  та реконструкції об’єктів державного підприємства
  “Український дитячий центр “Молода гвардія”  


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія”, що додається.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 жовтня 2017 р. № 788

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті для будівництва та реконструкції об’єктів державного
  підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія”


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Будівництво та реконструкція об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Мінсоцполітики.

  Одержувачем бюджетних коштів — державне підприємство “Український дитячий центр “Молода гвардія” (далі — дитячий центр “Молода гвардія”).

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом та реконструкцією об’єктів дитячого центру “Молода гвардія”.

  Під час виконання зазначених робіт забезпечується обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до норм, стандартів і правил.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

  5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  6. Видатки, пов’язані з фінансуванням будівництва та реконструкції за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

  Обсяги та вартість робіт визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог будівельних норм і правил, актів обстежень і дефектних актів, а також на підставі позитивного висновку експертизи, проведеної відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

  Об’єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).

  7. Одержувач бюджетних коштів щомісяця до 5 числа подає Мінсоцполітики інформацію про використання бюджетних коштів, фактично виконані обсяги робіт з будівництва та реконструкції об’єктів дитячого центру “Молода гвардія” для подання її до 10 числа Мінфіну.

  8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль їх цільового та ефективного витрачання здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 жовтня 2017 р. № 788

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

  1. Пункт 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2010 р., № 39, ст. 1307, № 92, ст. 3275; 2011 р., № 41, ст. 1693, № 99, ст. 3633, № 101, ст. 3703; 2012 р., № 89, ст. 3601, № 92, ст. 3732, № 95, ст. 3853, № 100, ст. 4054; 2013 р., № 11, ст. 417, № 64, ст. 2324, № 66, ст. 2387, № 76, ст. 2825, № 92, ст. 3388, № 99, ст. 3630; 2014 р.,№ 2, ст. 36; 2015 р., № 98, ст. 3353; 2016 р., № 98, ст. 3195, № 101, ст. 3297; 2017 р., № 1, ст. 4, № 29, ст. 857, № 43, ст. 1348), доповнити абзацом такого змісту:

  “Для будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі замовники можуть здійснювати попередню оплату (виплату авансу) у розмірі до 95 відсотків вартості зазначених робіт за договором (контрактом) на строк не більш як дев’ять місяців.”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916; 2017 р., № 47, ст. 1465, № 73, ст. 2247):

  1) підпункт 42 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

  “робіт із будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі у розмірі до 95 відсотків їх вартості;”;

  2) абзац перший пункту 2 після слів “первинних еталонів” доповнити словами і цифрами “, будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” по вул. Миколаївська дорога, 172, у м. Одесі”.

  _____________________