• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України. Документ приведено у відповідність до вимог Закону України "Про державну службу", зокрема щодо питання призначення на посаду та звільнення з посади відповідних посадових осіб Держатомрегулювання.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 785

  Київ

  Про внесення змін до Положення про Державну
  інспекцію ядерного регулювання України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 363 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1925), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 18 жовтня 2017 р. № 785

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Положення про Державну
  інспекцію ядерного регулювання України

  1. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

  2. У пункті 11 слова “за поданням Прем’єр-міністра України” замінити словами “за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби”.

  3. Абзац перший пункту 13 замінити абзацами такого змісту:

  “13. Голова Держатомрегулювання має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступники Голови Держатомрегулювання звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  _____________________