• In English
 • Уряд привів Положення про Пенсійний фонд України у відповідність до законодавства про державну службу. Відповідні зміни внесено до Положення про Пенсійний фонд України. Зокрема, визначено порядок призначення (звільнення) Голови правління Пенсійного фонду та його заступників, державних службовців та інших працівників центрального апарату, а також керівників і заступників керівників територіальних органів. Прийняття рішення забезпечить ефективну діяльність Пенсійного фонду, його центрального апарату та територіальних органів, а також дотримання прав державних службовців і працівників Пенсійного фонду України під час призначення, звільнення, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 жовтня 2017 р. № 783

  Київ

  Про внесення змін до Положення
  про Пенсійний фонд України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 60, ст. 1652; 2017 р., № 41, ст. 1278), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 жовтня 2017 р. № 783

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про
  Пенсійний фонд України

  1. У підпункті 2 пункту 5 слова “, формує кадровий резерв на відповідні посади” виключити.

  2. Абзац перший пункту 10 доповнити реченням такого змісту: “Голова правління Пенсійного фонду України та його заступники входять до складу правління Пенсійного фонду України за посадою.”.

  3. У пункті 11:

  1) абзац перший викласти в такій редакції:

  “11. Голова правління Пенсійного фонду України призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.”;

  2) підпункт 4 виключити;

  3) підпункт 5 викласти в такій редакції:

  “5) затверджує за погодженням з Міністром соціальної політики структуру апарату Пенсійного фонду України;”;

  4) доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

  “51) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Пенсійного фонду України;”;

  5) підпункт 6 викласти в такій редакції:

  “6) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Пенсійного фонду України; призначає на посаду та звільняє з посади інших державних службовців апарату Пенсійного фонду України у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;”;

  6) доповнити пункт підпунктами 61 і 62 такого змісту:

  “61) присвоює ранги державним службовцям апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

  62) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду України, вирішує в установленому порядку питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;”;

  7) підпункт 7 викласти в такій редакції:

  “7) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром соціальної політики керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду України відповідно до законодавства про державну службу;”.

  4. Пункт 12 викласти в такій редакції:

  “12. Голова правління Пенсійного фонду України має двох заступників, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступники Голови правління Пенсійного фонду України звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

  _____________________