• In English
 • Уряд вніс зміни до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності відповідно до пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади. Прийняття відповідного рішення зумовлено зміною чинного законодавства, імплементацією норм міжнародного права в національне законодавство України та врегулюванням поставлених завдань, визначених Планом заходів з дерегуляції, актами вищої юридичної сили. Це сприятиме упорядкуванню роботи центральних органів виконавчої влади щодо підготовки нормативно-правових актів з питань дерегуляції бізнесу та їх реалізації.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 11 жовтня 2017 р. № 724-р

  Київ

  Про внесення змін до плану заходів щодо
  дерегуляції господарської діяльності

  Внести до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 615, зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 724-р

  ЗМІНИ,
  що вносяться до плану заходів щодо дерегуляції
  господарської діяльності

  1. У пункті 7 у графі “Строк виконання” цифру і слово “I квартал” замінити цифрами і словом “IV квартал”.

  2. У пункті 19 у графі “Строк виконання” цифри і слова “IV квартал 2016 р.” замінити цифрами і словами “III квартал 2017 р.”.

  3. У пункті 24:

  1) у графі “Найменування завдання” слова “Лібералізація розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності шляхом розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності” замінити словами “Приведення у відповідність з кращими європейськими практиками процедури розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності”;

  2) у графі “Найменування заходу” слова “розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності” замінити словами  і цифрами “супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами)” (реєстраційний номер 2702)”;

  3) у графі “Строк виконання” цифри і слова “II квартал 2017 р.” замінити словами “до прийняття Закону”.

  4. У пункті 34 у графі “Строк виконання” цифри і слово “II квартал” замінити цифрами і словом “IV квартал”.

  5. У пункті 41:

  1) у графі “Найменування завдання” слова “, розроблення плану заходів з розвитку систем очищення питної води” виключити;

  2) у графі “Найменування заходу” слова “, а також проекту плану заходів з розвитку систем очищення питної води” виключити.

  6. Пункт 52 виключити.

  7. У підпунктах 1 і 2 пункту 57 у графі “Строк виконання” цифри і слово “II квартал” замінити цифрами і словом “IV квартал”.

  8. Пункти 58, 65, 82 і 89 виключити.

   

  9. У пунктах 91 і 92 у графі “Строк виконання” цифри і слово “II квартал” замінити цифрами і словом “III квартал”.

  10. У пункті 95 у графі “Найменування заходу” слова і цифри “, “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо електронних комунікацій)” (реєстраційний номер 3644)” виключити.

  11. У підпунктах 2 і 3 пункту 100 та пункті 102 у графі “Строк виконання” цифри і слова “IV квартал 2016 р.” замінити цифрами і словами “IV квартал 2017 р.”.

  _____________________