• In English
 • Уряд прийняв постанову щодо деяких питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів. Рішення прийняте на виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів України та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія) та для врегулювання спірних у рамках договірних відносин із зазначеною Організацією. Документом передбачено здійснити повернення коштів відповідно до запиту на повернення від японської сторони, що дозволить виконати умови Меморандуму про взаєморозуміння.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 жовтня 2017 р. № 773

  Київ

  Деякі питання використання коштів, передбачених
  у державному бюджеті для здійснення заходів,
  спрямованих на зменшення обсягів викидів
  (збільшення абсорбції) парникових газів


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056, № 101, ст. 3720; 2012 р., № 38, ст. 1424, № 56, ст. 2251; 2015 р., № 7, ст. 163), зміни, що додаються.

  2. Міністерству фінансів та Державній казначейській службі з метою виконання укладеного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія) щодо врегулювання спірних питань до Договору продажу одиниць (частин) установленої кількості від 18 березня 2009 р., укладеного між Національним агентством екологічних інвестицій та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія), за поданням Міністерства екології та природних ресурсів та відповідно до запиту на повернення від Організації з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія) здійснити повернення коштів, передбачених за загальним фондом державного бюджету за програмою 2401530 “Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

               В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

      

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 773

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених
  у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих
  на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів


  1. Пункт 1 після слів і цифр “передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” доповнити словами “, а також коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за зазначеною програмою”.

  2. Пункт 3 викласти у такій редакції:

  “3. Використання бюджетних коштів здійснюється:

  відповідно до плану заходів, який затверджується Мінприроди та погоджується з Мінфіном, згідно з Порядком розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 695; 2010 р., № 68, ст. 2447);

  на виконання укладеного відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством екології та природних ресурсів та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія) щодо врегулювання спірних питань до Договору продажу одиниць (частин) установленої кількості від 18 березня 2009 р., укладеного між Національним агентством екологічних інвестицій та Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (Японія).”.

  3. В абзаці першому пункту 4 слова “в установленому законодавством порядку” замінити словами “відповідно до закону”.

  _____________________