• In English
 • Уряд прийняв рішення, відповідно до якого створені додаткові умови для підвищення ефективності здійснення верифікації інформації, отриманої від фізичних осіб під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, проведення її моніторингу на якісному технічному рівні, а також для здійснення більш ефективного обміну інформацією між суб'єктами надання інформації у мінімальні строки. Постановою уточнюються функції адміністратора Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, деталізуються контрольні функції Міністерства фінансів в порядку її функціонування та адміністрування. Крім того, деталізовано напрями використання бюджетних коштів, які спрямовуються адміністратору платформи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 жовтня 2017 р. № 771

  Київ

  Про внесення змін до деяких
  актів Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 771

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 137 “Про затвердження Порядку адміністрування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 770, № 23, ст. 905):

  1) у назві та тексті постанови слово “Аналітично-інформаційної” замінити словом “Інформаційно-аналітичної”;

  2) Порядок, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2016 р. № 137
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 771)  ПОРЯДОК 
  адміністрування Інформаційно-аналітичної
   платформи електронної верифікації та моніторингу

  1. Цей Порядок визначає механізм адміністрування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу інформації щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу — автоматизована система накопичення, обробки, аналізу інформації щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат;

  адміністратор — уповноважений суб’єкт, який забезпечує побудову та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  реципієнти — фізичні особи, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичні особи, які звернулися за призначенням державної виплати;

  суб’єкти надання інформації — міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк, банки, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування, суб’єкти господарювання, що надають житлово-комунальні послуги, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, підприємства   державної та комунальної  форми власності, установи і організації, які володіють інформацією, що впливає на призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат;

  верифікація — комплекс заходів із збору, проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, щодо призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам;

  моніторинг — систематична діяльність з планомірного та регулярного збору, обробки та аналізу даних щодо реципієнтів, які можуть впливати на можливість одержання державних виплат та їх розмір;

  рекомендація — результат верифікації державних виплат щодо неправомірно призначеної, нарахованої та/або здійсненої державної виплати, проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, та усунення невідповідностей у реєстрах та базах даних суб’єктів надання інформації.

  3. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу включає в себе автоматизовані засоби проведення аналізу, порівняння та встановлення відповідності даних, отриманих від суб’єктів надання інформації, щодо нарахування та/або здійснення державних виплат реципієнтам, автоматизовані засоби надання рекомендацій та автоматизовані засоби аналізу інформації щодо опрацювання таких рекомендацій органами, що здійснюють державні виплати.

  4. Адміністратор забезпечує:

  побудову, впровадження та супроводження програмного забезпечення Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  цілодобове безперебійне функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  збереження та захист інформації від знищення, модифікації та доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

  роботу із створення проектної документації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.

  5. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу розміщується на програмно-апаратному комплексі Мінфіну.

  6. Інформаційно-аналітична платформа електронної верифікації та моніторингу використовує інформацію, що надається суб’єктами надання інформації до Мінфіну.

  Обмін інформацією здійснюється відповідно до розпорядчих документів, угод та протоколів щодо обміну інформацією.

  7. Адміністратор здійснює налаштування, модернізацію та підтримку функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу за рахунок коштів державного бюджету.

  8. Адміністратор забезпечує функціонування системи захисту інформації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу відповідно до законодавства.

  9. Комплекс технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів захисту інформації в Інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу здійснюється Мінфіном та спрямовується на недопущення блокування, ознайомлення, модифікації або інших несанкціонованих дій з інформацією.

  10. Мінфін контролює:

  розмежування доступу суб’єктів надання інформації на рівні завдань та інформаційних масивів;

  ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів надання інформації та даних про кінцевих отримувачів державних виплат;

  перевірку повноважень суб’єктів надання інформації;

  реєстрацію подій, пов’язаних з доступом до ресурсів Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу, результатів ідентифікації та автентифікації суб’єктів надання інформації, фактів зміни повноважень таких суб’єктів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

  блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

  Мінфін здійснює технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу.

  11. Адміністратор забезпечує належне функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки інформації, а також здійснення антивірусного захисту такої інформації та розв’язання проблем, які виникають в процесі функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу.”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 р. № 168 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 905):

  1) у назві і пункті 1 постанови слова  “інформаційно-аналітичної платформи верифікації” замінити словами “Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу”;

  2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням:

  у назві і пункті 1 слова “інформаційно-аналітичної платформи верифікації” замінити словами “Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу”; 

  в абзаці другому пункту 2 слова і цифри “розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу” замінити словами і цифрами “розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Інформаційної-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу”;

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Бюджетні кошти спрямовуються адміністраторові на виконання робіт та послуг, пов’язаних із:

  придбанням програмно-апаратних ресурсів, необхідних для побудови та функціонування Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  побудовою, утриманням, експлуатацією та модернізацією Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  установленням (інсталяцією), розробкою та модернізацією програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/сайтів/порталів), подальшим його використанням, супроводженням та обслуговуванням (у тому числі шляхом навчання користувачів);

  створенням системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

  розробленням аналітичних моделей та налаштуванням програмного забезпечення для їх функціонування;

  розробленням алгоритмів та процедур непрямої оцінки реальних доходів фізичних осіб та налаштуванням програмного забезпечення для їх функціонування;

  організацією робіт розроблення проектної документації Інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу;

  організацією та проведенням підвищення рівня кваліфікації працівників.”.

  3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 660, № 23, ст. 905):

  1) у назві розпорядження слово “Аналітично-інформаційної” замінити словом “Інформаційно-аналітичної”;

  2) у пункті 1 після слова “комп’ютерних” доповнити словом “фінансових”, а слово “Аналітично-інформаційної” замінити словом “Інформаційно-аналітичної”;

  3) у пункті 2 слово “Аналітично-інформаційної” замінити словом “Інформаційно-аналітичної”.


  _____________________