• In English
 • Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. Це дасть можливість здійснити підтримку внутрішньо переміщених осіб - громадян України, шляхом надання зазначеної субвенції для забезпечення таких осіб житлом. Частина коштів також буде спрямована на придбання обладнання і програмного забезпечення для центрів надання адміністративних послуг.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 769

  Київ

  Про затвердження Порядку та умов надання субвенції
  з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
  заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного
  впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України


  Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2017 р. № 769

  ПОРЯДОК ТА УМОВИ
  надання субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
  підтримки територій, що зазнали негативного впливу
  внаслідок збройного конфлікту на сході України  1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі — субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

  2. Головним розпорядником субвенції є МТОТ.

  Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради згідно із законодавством.

  3. Субвенція спрямовується на здійснення заходів на територіях населених пунктів Донецької та Луганської областей, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту, у повному обсязі на:

  1) будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі об’єктів соціального призначення, для надання житлових приміщень внутрішньо переміщеним особам;

  2) реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів житлового фонду комунальної власності для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

  3) придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам;

  4) придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністративних послуг, розміщених в населених пунктах, що розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду/виїзду, з метою спрощення доступу до отримання адміністративних послуг для населення, яке проживає в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, та в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

  Термін “контрольний пункт в’їзду/виїзду” вживається у значенні, наведеному в Порядку переміщення товарів до району або з району проведення   антитерористичної   операції,   затвердженому    постановою

  Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 99 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 21, ст. 590).

  4. Умовами надання субвенції є:

  1) фінансування заходів, зазначених у пункті 3 цих Порядку та умов (далі — заходи), строк реалізації яких становить не більш ніж один рік;

  2) співфінансування заходів з місцевого бюджету в розмірі не менше 50 відсотків;

  3) наявність проектної документації, затвердженої відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

  5. Приміщення, придбані за рахунок коштів субвенції для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам, не виключаються із складу фонду житла для тимчасового проживання.

  6. Переліки об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції, визначаються відповідними місцевими радами.

  7. Виконавчі органи відповідних місцевих рад подають переліки об’єктів і заходів МТОТ для погодження та підготовки і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту розподілу субвенції між місцевими бюджетами.

  8. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 р. № 938, та Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

  9. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), та постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

  10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

  11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  12. Виконавчі органи відповідних місцевих рад подають щомісяця до 5 числа МТОТ інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів і заходів для узагальнення та подання щомісяця до 10 числа Мінфіну.

  13. Казначейство щомісяця до 15 числа подає МТОТ та Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі об’єктів і заходів.

  14. Складення і подання бюджетної та фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________