• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення контролю та моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів. Рішенням впорядковується використання бюджетних коштів Міністерством фінансів для придбання програмного забезпечення для моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів Державної фіскальної служби України. Проект не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 вересня 2017 р. № 766

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для
  забезпечення здійснення контролю та моніторингу
  баз даних та інформаційних ресурсів


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення контролю та моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 2017 р. № 766

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для забезпечення здійснення контролю та моніторингу
  баз даних та інформаційних ресурсів


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінфіну за бюджетною програмою “Забезпечення здійснення контролю та моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінфін.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на придбання програмного забезпечення з метою виконання функцій Мінфіном щодо моніторингу баз даних та інформаційних ресурсів ДФС.

  4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням взятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  __________________