• In English
 • Уряд удосконалив механізм забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. Зокрема, врегульовано питання виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення інвалідам війни та сім'я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти. Це сприятиме уникненню соціальної напруги, відновленню соціальної справедливості і забезпеченню належного рівня соціального захисту цих осіб.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 жовтня 2017 р. № 763

  Київ

  Про внесення змін до порядків,
  затверджених постановою
  Кабінету Міністрів України
  від 19 жовтня 2016 р. № 719


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей та Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2017 р., № 22, ст. 605), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 жовтня 2017 р. № 763

  ЗМІНИ,
  що вносяться до порядків, затверджених
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 жовтня 2016 р. № 719


  1. У пункті 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей слова “відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” замінити словами “відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію”.

  2. У Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей:

  1) пункт 1 після слів “сімей загиблих” доповнити словами “(тих, що пропали безвісти) чи померлих”;

  2) абзац перший пункту 2 після слів “участю в антитерористичній операції” доповнити словами “або забезпеченні її проведення”;

  3) у пункті 8:

  підпункт 3 викласти в такій редакції:

  “3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 (інвалід війни) та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 (сім’я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти) Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — Закон), —довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;”;

  доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:

  “31) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12—14 частини другої статті 7 Закону (інвалід війни), — довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434);

  для осіб, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого — сьомого пункту 1 статті 10 Закону (сім’я загиблого, померлого, того, що пропав безвісти), — надання довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605).

  Копії документів, зазначених у цьому підпункті, додаються до заяви органом соціального захисту населення самостійно з урахуванням документів, що подані заявником для надання (встановлення) відповідного статусу; за бажанням заявника такі копії документів подаються ним особисто.

  Якщо орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку заявника не приймав рішення про надання (встановлення) йому відповідного статусу, такий орган надсилає запит для отримання зазначених документів до органу соціального захисту населення, що приймав дане рішення. Запит надсилається не пізніше наступного робочого дня після дати подання заяви та розглядається відповідним органом соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати його надходження.”;

  4) у пункті 19:

  у підпункті 5 слова і цифри “наказом Держбуду України від 27 вересня 2005 р. № 174 (далі — гранична вартість)” замінити словами і цифрами “наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла на день звернення заявника за грошовою компенсацією, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі”;

  в останньому абзаці слово “гранична” замінити словом “опосередкована”;

  5) у пункті 20:

  в абзаці четвертому слово “гранична” замінити словом “опосередкована”;

  в абзаці п’ятому слово “граничної” замінити словом “опосередкованої”;

  6) у пункті 21:

  у підпункті 2 слова “, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації” виключити;

  доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

  “21) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.”;

  7) у пункті 30 слова “відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” замінити словами “відповідно до Законів України “Про інвестиційну діяльність” та “Про кооперацію”;

  8) абзац перший пункту 31 після слів “договір купівлі-продажу майнових прав” доповнити словами “або договір про пайову участь”;

  9) пункт 33 викласти в такій редакції:

  “33. У разі укладення інвестиційного договору на будівництво, договору купівлі-продажу майнових прав або договору про пайову участь у договорі повинна бути передбачена відповідальність забудовника або
  житлово-будівельного (житлового) кооперативу за порушення строків введення в експлуатацію об’єкта нерухомості та надання документів щодо права власності на житло заявника після завершення будівництва.”;

  10) підпункт 4 пункту 35 після слів “інвестиційного договору” доповнити словами “чи договору про пайову участь”;

  11) пункт 48 доповнити абзацом такого змісту:

  “Ведення обліку звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації здійснюється за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”.

  _____________________