• In English
 • З метою приведення термінології, яка застосовується в актах Кабінету Міністрів України, у відповідність до Закону України "Про дипломатичну службу", Уряд ухвалив відповідну постанову. Зокрема, йдеться про визначення компенсаційних виплат в іноземній валюті, які здійснюються працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження. Реалізація постанови дозволить усунути розбіжності, які існували між актами законодавства різної юридичної сили.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 жовтня 2017 р. № 744

  Київ

  Про внесення змін до деяких постанов
  Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Міністерству закордонних справ, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству оборони та Міністерству соціальної політики привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 27

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2017 р. № 744

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов
  Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 592; 2005 р., № 35, ст. 2122):

  1) у назві постанови слова “норм та розміру відшкодування витрат” замінити словами “розмірів компенсаційних виплат”;

  2) у пункті 3:

  абзац перший викласти в такій редакції:

  “3. Надати Міністру закордонних справ та керівнику уповноваженого органу Міністерства оборони, що забезпечує діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міністерства оборони при дипломатичному представництві України (далі — уповноважений орган Міністерства оборони), право установлювати:”;

  абзац другий виключити;

  в абзацах третьому і четвертому слово “установлених” замінити словом “до”;

  3) у пункті 6 слова “витрати в іноземній валюті не відшкодовуються” замінити словами “компенсаційні виплати в іноземній валюті не здійснюються”;

  4) у пункті 7 слова “(в тому числі тимчасово прийнятих на роботу (за трудовою угодою)” виключити, а слова “відшкодовуються витрати в іноземній валюті на місяць” замінити словами “компенсаційні виплати в іноземній валюті на місяць здійснюються”;

  5) у пункті 8 слова “Головному управлінню розвідки Міністерства оборони” замінити словами “уповноваженому органу Міністерства оборони”, а слова “за бюджетними програмами “Функціонування закордонних дипломатичних установ України” та “Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони”” — словами “за визначеними бюджетними програмами”;

  6) у тексті постанови слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної  служби України, направленим

   у довгострокове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3058; 2006 р., № 3, ст. 87):

  1) у назві постанови слова “норм та розміру відшкодування витрат” замінити словами “розміру компенсаційних виплат”, а слово “довгострокове” — словом “довготермінове”;

  2) у пункті 3:

  абзац перший викласти в такій редакції:

  “3. Розмір компенсаційних виплат в іноземній валюті, що здійснюються працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, за час відпустки становить:”;

  в абзаці другому слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”, а слова “цією постановою” виключити;

  в абзаці третьому слова “норм відшкодування витрат” замінити словами “установлених норм компенсаційних виплат,” а слова “цією постановою” виключити;

  абзац четвертий викласти в такій редакції:

  “Якщо працівник частину відпустки проводить в Україні, іншу частину — в країні перебування або в третій країні і при цьому йому оплачується проїзд в Україну і в зворотному напрямку, кожна частина відпустки в поточному календарному році оплачується з розрахунку 50 відсотків установлених норм компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць разом з установленими надбавками за відповідною посадою.”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Оплата проїзду у зв’язку з проведенням працівником відпустки в Україні (в обох напрямках) здійснюється один раз у поточному календарному році.”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380, № 47, ст. 1534; 2017 р., № 61, ст. 1879):

  1) у назві та пункті 1 постанови слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”;

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  у назві та тексті Порядку слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”;

  в абзаці третьому пункту 5 слово “Мінпраці” замінити словом “Мінсоцполітики”;

  в абзаці дванадцятому пункту 6 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 89, ст. 2966; 2017 р., № 31, ст. 947):

  1) у пункті 2 постанови:

  в абзаці першому слова і цифри “від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження” замінити словами і цифрами “від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довготермінове відрядження”;

  в абзаці другому слова “не може перевищувати” замінити словом “становить”;

  2) у пункті 5 Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” та “від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” замінити відповідно словами і цифрами “від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” та “від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження”.

  _____________________