• In English
 • Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо порядку реалізації Рамкового договору між Урядами України та Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Це сприятиме створенню правової основи для використання кредитних коштів, залучених Рамковим договором, для фінансування інвестиційного проекту розвитку автомобільних доріг на підходах до контрольно-пропускних пунктів через державний кордон України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 6 вересня 2017 р. № 737

  Київ

  Деякі питання реалізації Рамкового договору
  між Урядом України та Урядом Угорщини про
  надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, що додається.

  2. Установити, що підготовка інвестиційного проекту, необхідного для виконання Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, ратифікованого Законом України від 23 березня 2017 р. № 1978-VIII, здійснюється за формою згідно з додатком 1 до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 “Деякі питання управління державними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2116). Такий інвестиційний проект підлягає обов’язковій державній експертизі, що проводиться згідно з вимогами пунктів 8—16 зазначеного Порядку.

  3. Визначити Державне агентство автомобільних доріг відповідальним за реалізацію зазначеного у пункті 2 цієї постанови інвестиційного проекту.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 вересня 2017 р. № 737

  ПОРЯДОК
  реалізації Рамкового договору між Урядом України та
  Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах
  пов’язаної допомоги


  1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги, ратифікованого Законом України від 23 березня 2017 р. № 1978-VIII (далі — Рамковий договір), залучення та використання кредитних коштів.

  2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Рамковому договорі.

  3. Головним розпорядником бюджетних коштів для фінансування інвестиційного проекту за зазначеними в додатку 1 до Рамкового договору напрямами є Укравтодор (далі — інвестиційний проект).

  Замовником, що забезпечує реалізацію інвестиційного проекту за зазначеними в додатку 1 до Рамкового договору напрямами є Служба автомобільних доріг у Закарпатській області (далі — замовник).

  4. Для реалізації інвестиційного проекту між замовником та Угорським експортером укладається контракт, який є підставою для подальшого укладення Індивідуального кредитного договору. Індивідуальний кредитний договір укладається між Міністром фінансів України та Угорським Експортно-Імпортним Банком Пте Лтд., в якому визначаються умови надання кредиту.

  5. Використання кредитних коштів здійснюється з дотриманням вимог Рамкового договору та Індивідуального кредитного договору.

  6. Перерахування коштів здійснюється за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до Рамкового договору та Індивідуального кредитного договору.

  7. Вибрані відповідно до положень Рамкового договору та Індивідуального кредитного договору кредитні кошти є бюджетними коштами, які спрямовуються Угорському експортеру через Укравтодор на оплату товарів, робіт і послуг у день їх вибірки. Вибірка коштів відображається в обліку у сумі гривневого еквіваленту, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день вибірки.

  8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок кредитних коштів здійснюється замовником в установленому законом порядку.

  Замовник може здійснювати одночасно закупівлю робіт з проектування та робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг відповідно до моделі “проектування — будівництво” в установленому законом порядку.

  Контракти про закупівлю укладаються з урахуванням особливостей міжнародної практики використання контрактів FIDIC.

  9. Для відображення Укравтодором у бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності операцій у частині надходжень і видатків державного бюджету за рахунок бюджетних коштів Мінфін подає щомісяця не пізніше 1 числа Укравтодору інформацію про фактичний стан використання кредитних коштів за формою згідно з додатком.

  10. Мінфін подає Казначейству розпорядження на відображення операцій за спеціальним фондом державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, а також виписку Угорського Експортно-Імпортного Банку Пте Лтд. з кредитного рахунка, відкритого Мінфіну.

  11. Казначейство забезпечує відображення операцій у частині здійснення державних запозичень органами Казначейства в обліку та звітності про виконання бюджетів. Відображення видатків в обліку виконання державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації здійснюється органами Казначейства в установленому законодавством порядку.

  12. Кредитні кошти, що спрямовуються на фінансування капітального будівництва, використовуються з урахуванням Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011  р., № 41, ст. 1674), та Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

  13. Відображення у бухгалтерському обліку та звітності інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, виконані роботи та надані послуги здійснюється в установленому законодавством порядку.

  14. Укравтодор подає щокварталу не пізніше 10 числа наступного місяця Мінекономрозвитку інформацію відповідно до Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, затвердженого Мінекономрозвитку, та оприлюднює зазначену інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

  15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________  Додаток
  до Порядку

  ІНФОРМАЦІЯ
  про фактичний стан використання кредитних коштів

   

  Найменування проекту

  Дата платежу

  Сума платежу

  Валюта платежу

  Сума у валюті позики, євро

  Сума в національній валюті, гривень

   

   

   

   

  _____________________
  (найменування посади)

  ______________
  (підпис)

  ______________________
  (ініціали та прізвище)

  МП

   _______________
               (дата)

   

  _____________________