• In English
 • Уряд продовжив з 1 вересня до 1 листопада поточного року строк подання заяви на отримання у грошовій формі частини суми невикористаної субсидії з урахуванням рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється, якщо така заява не була подана у встановлений термін з причин, визначених відповідним органом або комісією поважними. Крім того, урядовим рішенням передбачено не враховувати при призначенні житлової субсидії заборгованість, яка оскаржується, до винесення рішення судом. Таким чином, удосконалено програму надання житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 вересня 2017 р. № 735

  Київ

  Про внесення змін до Положення про порядок
  призначення та надання населенню субсидій для
  відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
  рідкого пічного побутового палива  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., № 5, ст. 178; 2001 р., № 52, ст. 2373; 2016 р., № 35, ст. 1368, № 75, ст. 2501; 2017 р., № 40, ст. 1256, № 69, ст. 2074), такі зміни:

  четверте речення абзацу одинадцятого пункту 14 після слів “або укладення договору про її реструктуризацію” доповнити словами “, або оскарження заборгованості в судовому порядку (у тому числі до винесення рішення судом)”;

  абзац п’ятий пункту 15 доповнити реченням такого змісту: “Строк подання заяви може бути продовжений до 1 листопада поточного року на підставі рішення районної, районної у мм. Києві і Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради або комісії, яка ними утворюється, якщо така заява не була подана в установлений строк з причин, визначених таким органом або комісією поважними.”.

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37