• In English
 • Уряд затвердив Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах. Рішення прийнято на виконання Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів". Порядком реалізації встановлюється, що електронні торги проводить організатор (організатори) електронних торгів - юридична особа, відібрана Національним агентством в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України "Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів" від 9 серпня 2017 року № 558. У Порядку реалізації визначено основні обов'язки організатора електронних торгів з організації реалізації активів, засади підготовки до проведення електронних торгів та безпосередньо їх проведення, правила визначення переможця електронних торгів та оформлення їх результатів, порядок дій у разі нереалізації активів за результатами перших та повторних електронних торгів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 вересня 2017 р. № 719

  Київ

  Про затвердження Порядку реалізації
  арештованих активів на електронних торгах

  Відповідно до частини п’ятої статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 вересня 2017 р. № 719

  ПОРЯДОК
  реалізації арештованих активів на електронних торгах

  1. Цей Порядок визначає механізм реалізації активів на електронних торгах.

  2. Реалізації відповідно до цього Порядку підлягають активи — майно, майнові та інші права, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування та які:

  передані Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство) в управління (для реалізації або без визначення шляху управління ними) на підставі ухвали слідчого судді, суду або згоди власника активів, та підлягають реалізації на підставі частин четвертої та п’ятої статті 21 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”;

  перебувають в управлінні Національного агентства та підлягають реалізації як захід самостійного виконання судового рішення про конфіскацію, спеціальну конфіскацію активів, стягнення в дохід держави активів на підставі частин другої та четвертої статті 23 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”.

  3. Електронні торги проводить організатор (організатори) електронних торгів — юридична особа, відібрана Національним агентством в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 “Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1954) (далі — організатор).

  4. Реалізація активів здійснюється на електронних торгах за принципом аукціону засобами електронної торгової системи через веб-сайт організатора.

  Електронні торги, нові електронні торги можуть бути першими або повторними.

  Нові електронні торги проводяться у разі нереалізації активів за результатами повторних електронних торгів відповідно до цього Порядку та прийняття Національним агентством рішення про їх передачу для реалізації на нових електронних торгах.

  Нові електронні торги проводяться за умовами, встановленими цим Порядком для електронних торгів, якщо інше прямо не визначено ним.

   

   
  5. Проведення електронних торгів регулюється цим Порядком та правилами електронних торгів, порядок затвердження яких регулюється договором між організатором та Національним агентством.

  6. Організатор забезпечує:

  проведення електронних торгів;

  розміщення інформаційних повідомлень про електронні торги та їх результати;

  формування організаційно-методичних матеріалів для учасників та потенційних учасників електронних торгів;

  реєстрацію потенційних учасників електронних торгів на своєму веб-сайті та подання ними заявок на участь в електронних торгах;

  функціонування свого веб-сайту у цілодобовому режимі та постійний доступ до нього учасників електронних торгів та інших користувачів Інтернету;

  організацію здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, включаючи забезпечення їх зберігання, оцінку активів, переміщення активів, демонстрацію активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи, в обсязі та на умовах, визначених договором між Національним агентством та організатором.

  Для здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, крім проведення електронних торгів, організатор може залучати на договірних засадах третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Національним агентством за результати їх роботи, якість наданих ними послуг, в обсязі та на умовах, визначених договором між Національним агентством та організатором.

  7. Організатор має право на винагороду, що є оплатою послуг з організації реалізації активів та включає відшкодування витрат на здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, зокрема забезпечення їх зберігання, оцінку активів, переміщення активів, демонстрацію активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи.

  Винагорода організатора встановлюється у відсотковому відношенні до фактичної ціни реалізації лота, визначеної за результатами електронних торгів (ціни продажу лота), та не зараховується в рахунок суми, яку переможець торгів має сплатити Національному агентству.

  Розмір винагороди організатора встановлюється договором між Національним агентством та організатором, та не може бути більше ніж 5 відсотків ціни продажу лота, але не більше ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, з урахуванням податку на додану вартість.

  Розмір винагороди та процедура її сплати організатору регулюється договором між організатором та учасником електронних торгів з урахуванням вимог цього Порядку.

  8. Електронні торги проводяться за лотами. Розподіл активу (активів) на лоти здійснює Національне агентство.

  Ринкова вартість активу, який становить відповідний лот, визначається на підставі звіту про оцінку активу, яка проводиться на кожні перші, повторні електронні торги.

  9. Розмір гарантійного внеску встановлюється у правилах електронних торгів, однак не може бути менше ніж 5 відсотків ринкової вартості активу за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

  Правилами електронних торгів для участі у повторних електронних торгах встановлюється диференційований гарантійний внесок, який збільшується на кожних повторних електронних торгах не більше ніж на 25 відсотків гарантійного внеску на перших електронних торгах.

  10. Електронні торги проводяться шляхом подання учасниками цінових пропозицій за лотом. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота, якщо інше не визначено цим Порядком. Крок підвищення стартової та кожної наступної ціни лота (крок електронних торгів) становить 1 відсоток стартової ціни лота.

  Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися.

  11. Національне агентство має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти актив з реалізації у разі припинення дії визначеної законом підстави для реалізації активів. У разі припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації електронні торги визнаються такими, що не відбулися.

  12. Підставою для організації реалізації активів, включаючи здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, є заявка Національного агентства про передачу активів організатору для реалізації на електронних торгах (далі — заявка).

  До заявки додається проект договору купівлі-продажу активу між Національним агентством та переможцем електронних торгів.

  Зміст, форма та порядок подання заявки визначаються правилами електронних торгів.

  13. Організатор вносить до електронної торгової системи інформацію про актив та формує відповідний лот (інформаційне повідомлення про електронні торги) на підставі отриманої заявки. Зміст  інформаційного повідомлення про електронні торги визначається правилами електронних торгів.

  14. Перші електронні торги — електронні торги, на яких реалізація відповідного лота здійснюється згідно з цим Порядком вперше.

  Перші електронні торги проводяться за умови допуску до них хоча б одного учасника.

  15. Повторні електронні торги — електронні торги, які проводяться у разі, коли відповідний лот не було реалізовано на перших або повторних електронних торгах.

   

   
  Повторні електронні торги проводяться за умови допуску до них хоча б двох учасників.

  16. Стартова ціна лота на перших електронних торгах дорівнює ринковій вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку на відповідних перших електронних торгах.

  Стартова ціна лота на повторних електронних торгах встановлюється не менше ринкової вартості активу, який становить відповідний лот, за звітом про оцінку на відповідних повторних електронних торгах.

  Якщо ринкова вартість активу, який виставляється на повторні електронні торги, визначена за результатами проведеної оцінки на відповідних повторних торгах, є меншою ніж вартість цього активу за звітом про його оцінку на перших електронних торгах, стартова ціна активу на кожних відповідних повторних  електронних торгах не може бути зменшена більше ніж на 10 відсотків його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

  Стартова ціна за результатами всіх повторних електронних торгів не може бути менше ніж 70 відсотків для нерухомого майна та 50 відсотків для рухомого майна виходячи з його ринкової вартості за звітом про оцінку на перших електронних торгах.

  17. Строк підготовки до проведення перших електронних торгів визначається правилами електронних торгів та встановлюється у заявці, але не може бути меншим п’яти календарних днів для майна у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, п’ятнадцяти календарних днів — для рухомого майна, тридцяти календарних днів — для нерухомого майна.

  Нереалізовані на перших електронних торгах, повторних електронних торгах активи протягом семи робочих днів, а для нерухомого майна — протягом п’ятнадцяти робочих днів виставляються організатором на повторні електронні торги.

  18. У разі виставлення активів на кожні повторні електронні торги організатор зобов’язаний вживати додаткових заходів з поширення відомостей про такі активи в обсязі та на умовах, визначених договором між Національним агентством та організатором.

  19. Нереалізоване на електронних торгах майно у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, підлягає реалізації з поступовим пониженням стартової ціни до моменту його реалізації у строки та на умовах, визначених правилами електронних торгів.

  20. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

  Якщо на перших електронних торгах один із учасників запропонував придбати лот за стартовою ціною і пропозицій щодо його купівлі від інших учасників не надійшло, лот продається за стартовою ціною.

  На повторних електронних торгах лот може бути реалізований за стартовою ціною, збільшеною щонайменше на один крок.

  21. Результати електронних торгів оформлюються протоколом електронних торгів, який складає організатор. Належним чином оформлений протокол електронних торгів, підписаний переможцем та організатором, невідкладно надається (надсилається) організатором Національному агентству.

  22. Переможець торгів у визначений правилами електронних торгів строк зобов’язаний підписати протокол електронних торгів та протягом п’яти банківських днів, а щодо майна у вигляді товарів або продукції, яке піддається швидкому псуванню, — протягом одного банківського дня із дня, наступного за днем підписання протоколу електронних торгів, зобов’язаний:

  перерахувати кошти за придбаний актив на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів;

  звернутися до Національного агентства та надати підписаний проект договору купівлі-продажу активу (лота), який розміщувався в інформаційному повідомленні.

  Проект договору купівлі-продажу активів підписується Національним агентством наступного робочого дня після його надходження від переможця електронних торгів, але не раніше надходження коштів за придбаний лот на рахунок Національного агентства, зазначений в протоколі електронних торгів.

  Укладення договору купівлі-продажу активів є підставою для вжиття визначених законом заходів із скасування арешту таких активів з підстав, що в арешті таких активів відпала потреба.

  Право власності на актив переходить до переможця електронних торгів з моменту укладення договору купівлі-продажу активів за винятком активів, виникнення (перехід) прав власності на які підлягають державній реєстрації.

  23. У разі невиконання переможцем електронних торгів вимог, встановлених пунктом 22 цього Порядку, Національне агентство надсилає повідомлення організатору щодо необхідності визначення переможцем  електронних торгів учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією.

  24. Гарантійний внесок учасника, який не виконав вимоги, встановлені пунктом 22 цього Порядку, організатором не повертається.

  25. Організатор повертає гарантійні внески учасникам (крім переможця) протягом трьох банківських днів із дня отримання повідомлення про виконання переможцем електронних торгів вимог оформлення їх результатів чи визнання торгів такими, що не відбулися.

  26. У разі нереалізації активів за результатами перших, повторних електронних торгів протягом трьох місяців для рухомого майна та шести місяців для нерухомого майна електронні торги вважаються такими, що не відбулися, а активи підлягають поверненню Національному агентству. При цьому витрати організатора із здійснення заходів, необхідних для реалізації активів, компенсації не підлягають.

  Зазначені у цьому пункті активи за рішенням Національного агентства можуть бути передані організатору, який використовує іншу електронну торгову систему, для проведення нових електронних торгів.

  Організатором нових електронних торгів не може бути організатор електронних торгів, за результатами яких відповідний актив не було реалізовано.

  Організатор нових електронних торгів відбирається Національним агентством в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 558 “Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1954).

  _____________________