• In English
 • Уряд затвердив державне замовлення на виконання науково-технічних розробок та створення науково-технічної продукції у 2017-2018 роках. Науково-технічні (експериментальні) розробки, які увійшли до переліку, спрямовані на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать зміцнення національної безпеки та створення вітчизняних конкурентоспроможних новітніх технологій та матимуть високий ступінь готовності до впровадження в суспільну практику. Розробки затвердженні за такими напрямками, як інформаційні та комунікаційні технології, енергетика та енергоефективність, раціональне природокористування, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, створення нових речовин і матеріалів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 13 вересня 2017 р. № 669-р

  Київ

  Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних
  (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами
  розвитку науки і техніки в рамках виконання державного
  замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні)
  розробки та науково-технічну продукцію у 2017—2018 роках  Відповідно до статті 57 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” затвердити перелік найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2017—2018 роках згідно з додатком.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  Додаток
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 669-р

  ПЕРЕЛІК
  найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами 
  розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні
  (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2017—2018 роках


  Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

  Державний замовник,
  пріоритетний напрям розвитку науки і техніки,
  найменування науково-технічної (експериментальної) розробки

  Строк виконання

  Обсяг фінансування, тис. гривень

  усього

  у тому числі

  2017 рік

  2018 рік (прогноз)

  2201040

  МОН

   

   

  29008,924

  33797,7

   

   

   

   

   

   

   

  Інформаційні та комунікаційні технології

   

   

  7737,8

  9231,4

   

  Розроблення програмно-технічного комплексу підтримки прийняття рішень у сфері військової логістики

  2017

  1488,3

  725,2

   

   

  Розроблення апаратно-програмного комплексу акустичного сканування неоднорідного породного масиву для підвищення безпеки підземних робіт

  —“—

  1867

  1083

   

   

  Розроблення сканера терагерцового діапазону для використання в системах контролю та безпеки

  2017—2018

  1200

  600

  600

   

  Розроблення програмно-розрахункової системи планування артилерійським підрозділом вогневого ураження противника

  —“—

  1250

  334,6

  915,4

   

  Розроблення програмно-апаратного комплексу для професійного психофізіологічного відбору працівників правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до закону

  2017—2018

  1900

  949

  951

   

  Розроблення комплексу пасивної локації інфразвукового діапазону для виявлення загроз та їх ідентифікації

  —“—

  3700

  1200

  2500

   

  Розроблення установки для функціонального ураження інформаційно-комунікаційних систем

  —“—

  1250

  455

  795

   

  Розроблення комплекту приймально-передавального і модемного обладнання для модернізації тропосферної станції

  —“—

  3500

  1900

  1600

   

  Розроблення дослідного зразка термінала супутникового зв’язку для експлуатації у складних кліматичних та метеорологічних умовах

  —“—

  2361

  491

  1870

   

  Енергетика та енергоефективність

   

   

  4305,324

  3876

   

  Розроблення технології виготовлення  високоенергоємних літієвих джерел струму з полімерним електролітом

  2017

  1605,24

  902,24

   

   

  Розроблення енергоефективної каскадної схеми оборотної системи охолодження енергоблоків потужних електростанцій

  —“—

  861,894

  499,094

   

   

  Розроблення системи геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд паливно-енергетичного комплексу

  —“—

  799,99

  599,99

   

   

  Розроблення багатофункціональних потужних перетворювачів для систем накопичення енергії в електроенергетиці

  2017—2018

  1200

  600

  600

   

  Розроблення енергозберігаючого турбогенератора для утилізації енергії стиснутих газів

  —“—

  1020

  244

  776

   

  Розроблення багатофункціонального автономного електроагрегата

  —“—

  500

  100

  400

   

  Розроблення енергоефективної зерносушарки на базі термосифонів

  —“—

  710

  160

  550

   

  Розроблення системи термозахисту будівлі з використанням ґрунтових теплообмінників

  —“—

  1400

  700

  700

   

  Розроблення технічних рішень для переведення антрацитових та газомазутних котлів теплоелектроцентралей на спалювання кам’яного вугілля

  —“—

  900

  300

  600

   

  Розроблення технології високошвидкісного наплавлення поверхонь деталей на низькій погонній енергії

  —“—

  450

  200

  250

   

  Раціональне природокористування

   

   

  4725,8

  7726,3

   

  Розроблення технології одержання біоцидних препаратів широкого спектра застосування

  2017

  1980

  1280

   

   

  Розроблення паро-плазмової технології переробки донних мулів станцій аерації

  —“—

  950

  350

   

   

  Розроблення системи дистанційного моніторингу стану посівів для раціонального використання добрив

  2017

  871,2

  271,2

   

   

  Створення селекційних ліній м’якої пшениці з генами стійкості до стеблової іржі штаму Ug99

  2017—2018

  1200

  500

  700

   

  Створення дослідного зразка генератора акустичних сигналів для проведення морської сейсморозвідки

  —“—

  559,6

  279,8

  279,8

   

  Створення лабораторії морської геології як складової комплексу модульних лабораторій науково-дослідного судна

  —“—

  3003,8

  336,5

  2667,3

   

  Розроблення безпестицидної технології захисту овочевих культур від шкідливих організмів в органічному виробництві

  —“—

  700

  200

  500

   

  Розроблення оптимізованої технології тривалого зберігання генетичних ресурсів тварин відповідно до вимог Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)

  —“—

  600

  300

  300

   

  Розроблення технології виробництва сертифікованого садивного матеріалу кісточкових культур

  —“—

  800

  350

  450

   

  Розроблення біологічного препарату для рослинництва на основі консорціуму ґрунтових мікроорганізмів

  —“—

  2000

  600

  1400

   

  Розроблення процесу одержання азотно-фосфорно-калійних добрив із дефекату цукрового виробництва

  —“—

  1687,5

  258,3

  1429,2

   

  Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

   

   

  6117

  7430

   

  Розроблення імуноферментної тест-системи для одночасного визначення антигена р24 ВІЛ 1 і специфічних антитіл до ВІЛ 1/2 підвищеної чутливості

  2017

  1972

  972

   

   

  Розроблення інноваційних лікарських субстанцій для подолання метаболічного синдрому

  —“—

  2380

  1180

   

   

  Розроблення технологічного маршруту супроводу дитини з розладами спектра аутизму

  —“—

  342,5

  200

   

   

  Розроблення високочутливої імуноферментної тест-системи для ранньої діагностики гепатиту В

  2017—2018

  1900

  774

  1126

   

  Доклінічні токсикологічні дослідження протиопікового лікарського засобу з комплексною дією для клінічних випробувань

  —“—

  700

  250

  450

   

  Розроблення портативної біосенсорної системи для експрес-діагностики інфаркту міокарда та інших захворювань

  —“—

  1300

  500

  800

   

  Розробка панелі маркерів для диференційної діагностики та прогнозу перебігу раку простати

  —“—

  900

  300

  600

   

  Радіобіологічне обґрунтування первинної індивідуальної профілактики радіаційно-асоційованого раку

  —“—

  1709

  633

  1076

   

  Розробка та доклінічні дослідження ліпосомальної форми оксиду азоту

  2017—2018

  1090

  280

  810

   

  Розробка нового антидоту центральної дії при отруєннях фосфорорганічними сполуками

  —“—

  1496

  228

  1268

   

  Створення імуноензимної тест-системи для визначення вмісту гідроксильованої форми вітаміну D як маркера вітамін D-дефіцитного стану

  —“—

  1500

  600

  900

   

  Розроблення геріатричної фармацевтичної композиції для лікування нейродегенеративних захворювань

  —“—

  600

  200

  400

   

  Нові речовини і матеріали

   

   

  6123

  5534

   

  Розроблення технології виготовлення гігроскопічних галогенідів для виробництва сцинтиляційних монокристалів

  2017

  2000

  1400

   

   

  Розроблення технологій виготовлення монокристалічних та керамічних матеріалів для лазерної оптики ближнього інфрачервоного діапазону

  —“—

  2000

  1000

   

   

  Розроблення технологій виготовлення елементів з монокристалів танталату літію для акустооптичних пристроїв

  —“—

  2000

  1160

   

   

  Розроблення високопродуктивної технології виготовлення захисних пластин з оптичного германію

  2017—2018

  1800

  600

  1200

   

  Розроблення екрануючих композицій для захисту від дії електромагнітного випромінювання та вібрації на електротранспорті

  2017—2018

  780

  260

  520

   

  Розроблення високоефективних люмінесцентних матеріалів для енергозберігаючих джерел білого світла та сцинтиляційної техніки

  —“—

  2000

  500

  1500

   

  Розроблення композиційного дискретно-армованого кераміко-полімерного матеріалу для захисту конструкцій авіаційної техніки

  —“—

  1437

  647

  790

   

  Розроблення складу радіаційно стійкого жаростійкого цементу та бетону на  його основі для біологічного захисту

  —“—

  980

  196

  784

   

  Розроблення технології плазмової поверхневої модифікації різального  інструменту з твердих сплавів

  —“—

  500

  200

  300

   

  Модифікація  складу покриттів для протикорозійного захисту підземних металоконструкцій  у ґрунтах з високим рівнем мінералізації

  —“—

  600

  160

  440

   

   

  _____________________