• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції, для розвитку електронного урядування у сфері юстиції. Цей документ дозволить реалізувати в 2017 році ряд заходів, спрямованих на розвиток електронного урядування в Мін'юсті. А саме: запровадження системи електронного документообігу, впровадження проекту "Електронні архівні системи", впровадження мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (Mobile ID).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 вересня 2017 р. № 710

  Київ

  Про затвердження Порядку використання
  коштів, передбачених у державному бюджеті
  Міністерству юстиції для розвитку електронного
  урядування у сфері юстиції


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству юстиції для розвитку електронного урядування у сфері юстиції, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                    В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 710

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному
  бюджеті Міністерству юстиції для розвитку
  електронного урядування у сфері юстиції


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мін’юсту за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері юстиції” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мін’юст.

  Відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 3 цього Порядку, є Мін’юст.

  Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є Укрдержархів.

  Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство “Національні інформаційні системи”, що належить до сфери управління Мін’юсту.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  1) запровадження системи електронного документообігу;

  2) впровадження проекту “Електронні архівні системи”;

  3) впровадження мобільної ідентифікації та мобільного електронного цифрового підпису (Mobile ID).

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

  Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Остаточні розрахунки за поставлені товари, виконані роботи і надані послуги здійснюються згідно з умовами договорів про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з напрямами, визначеними пунктом 3 цього Порядку, та на оплату посередницьких послуг.

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Мін’юст подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.

  _____________________