• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо вирішення проблеми забезпечення доступним житлом учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, для зазначених категорій спрощено процедури отримання державної допомоги за програмою "Доступне житло". А саме передбачена для них можливість отримати державну підтримку у розмірі 50% на придбання житла та 30 % відсотків для інших категорій населення. Також актом визначається розмір власного внеску позичальника (10 відсотків), розмір відсоткової ставки за користування кредитом, який надається виконавцем за рахунок коштів державного бюджету, перелік документів, що надається для отримання державної підтримки, порядок спрямування коштів, що надходять від повернення таких кредитів. Крім того, удосконалено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджено та встановлено новий підхід до формування граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла. Рішення прийнято на виконання Закону України "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" щодо реалізації державних житлових програм".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 вересня 2017 р. № 708

  Київ

  Про внесення змін до порядків, затверджених постановами
  Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 і
  від 29 лютого 2012 р. № 193

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 14, ст. 436; 2010 р., № 48, ст. 1583; 2011 р., № 41, ст. 1682), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 753; 2013 р., № 10, ст. 383), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 вересня 2017 р. № 708

  ЗМІНИ,
  що вносяться до порядків, затверджених постановами
  Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140 і
  від 29 лютого 2012 р. № 193


  1. У Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 140:

  1) абзац другий пункту 1 замінити абзацами такого змісту:

  “Забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

  30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;

  50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10—14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

  50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для громадян, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).”;

  2) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

  “члени сім’ї громадянина — чоловік (дружина), батьки, діти, у тому числі усиновлені, баба, дід, що зареєстровані за місцем реєстрації громадянина та відповідають вимогам, визначеним цим Порядком.”;

  3) пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Державна підтримка надається шляхом:

  сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 відсотків або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла для відповідних категорій громадян, визначених абзацами третім — п’ятим пункту 1 цього Порядку. При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла відповідно;

  надання уповноваженими банками або виконавцем (у разі, коли це передбачено законом) пільгового іпотечного житлового кредиту на строк до 30 років. При цьому відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються виконавцем, встановлюється у розмірі 7 відсотків річних. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла, що надаються уповноваженими банками, встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс 2 відсотки.”;

  4) пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:

  “7. Для розгляду пропозицій щодо формування переліку об’єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 4 цього Порядку, утворюється міжвідомча комісія, склад якої затверджується Мінрегіоном та до складу якої включається представник МТОТ.

  До участі у відборі житлових об’єктів допускаються забудовники (замовники, управителі, продавці) (далі — забудовники), які подали в установленому порядку гарантійний лист і погоджений керівником територіального органу Держархбудінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі графік виконання будівельно-монтажних робіт, форма яких затверджується Мінрегіоном.

  Під час відбору об’єктів пріоритет надається об’єктам з вищим ступенем будівельної готовності та вищим класом енергетичної ефективності.

  Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом.

  8. Право на державну підтримку мають:

  1) громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;

  2) громадяни, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа;

  3) громадяни, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;

  4) громадяни, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі громадяни не мають у власності іншої житлової нерухомості ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655).

  Середньомісячний грошовий дохід зазначених категорій громадян (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не повинен  перевищувати п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

  Для отримання державної підтримки громадяни подають виконавцю або уповноваженому банку:

  заяву про надання державної підтримки;

  інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла;

  копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім’ї громадянина;

  довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);

  акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких (що розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції);

  довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім’ї, що видана виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, сільським головою (якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради утворено), за формою, встановленою в додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1108);

  копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

  документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім’ї громадянина, у разі потреби — договір поруки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї громадянина та поручителя);

  копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

  У разі подання документів, що містять неправдиві відомості, громадянин несе відповідальність у порядку, передбаченому законом.”;

  5) у підпункті 2 пункту 9 слова Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства замінити словом Мінрегіоном”.

  2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 193:

  1) пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла, що використовується під час розрахунку обсягу державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, не повинна перевищувати граничну вартість. Гранична вартість 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова не може перевищувати опосередковану вартість, яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,75 раза, для міст — обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25 раза, для інших населених пунктів — опосередковану вартість у відповідній області.”;

  2) додаток до Порядку виключити.

  _____________________