• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Документом спрощено процедуру державної реєстрації, зокрема скасовано необхідність визначення бенефіціара для проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток інститутів громадянського суспільства, та для проектів (програм), які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) в Україні. Зміни до зазначеного Порядку розроблені з урахуванням консультацій з представниками донорської спільноти.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 вересня 2017 р. № 687

  Київ

  Про внесення змін до Порядку залучення,
  використання та моніторингу міжнародної
  технічної допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

    Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121; 2017 р., № 24, ст. 674), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                      В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 вересня 2017 р. № 687

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку залучення, використання
  та моніторингу міжнародної технічної допомоги

  1. Пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:

  “Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, в частині визначення бенефіціара та його участі в процесі залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

  Дія цього Порядку не поширюється на проекти (програми), які фінансуються Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) відповідно до Угоди між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні.”.

  2. У пункті 2:

  1) абзац другий після слів “виконання проекту (програми)” доповнити словами “, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Адміністрація Президента України”;

  2) після абзацу п’ятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

  “інститути громадянського суспільства — громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства України;”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий — чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — п’ятнадцятим.

  3. У пункті 14:

  1) підпункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, лист від бенефіціара та/або лист від органу (органів) державної влади про заінтересованість у результатах проекту (програми) не подається;”;

  2) підпункт 21 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, план закупівлі товарів, робіт і послуг засвідчується донором та виконавцем;”.

  4. Пункт 15 після слів “в Україні” доповнити словами “, та проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства”.

  5. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у позиції “Бенефіціар” робиться запис “не визначається”.”.

  6. У пункті 21:

  1) в абзаці третьому слова “трьох місяців” замінити словами “шести місяців”;

  2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

  “У разі продовження строків виконання проекту (програми) на строк понад шість місяців та/або зміни кошторисної вартості документи, визначені підпунктами 3 та 31 пункту 14 цього Порядку, у разі відсутності необхідності внесення до них змін для перереєстрації проекту (програми) не подаються.”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

  7. Пункт 22 доповнити абзацом такого змісту:

  “неможливості усунення реципієнтом виявлених порушень щодо нецільового використання міжнародної технічної допомоги та/або виконавцем виявлених порушень щодо неналежної реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, у визначені Мінекономрозвитку строки.”.

  8. Пункт 23 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

  Мінекономрозвитку подає щороку МЗС інформацію про державну реєстрацію (перереєстрацію) проектів (програм), які фінансуються Радою Європи та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та виконуються інститутами громадянського суспільства.”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим.

  9. Пункт 25 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, зазначені документи подаються реципієнтом до Мінекономрозвитку.”.

  У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

  10. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку подається реципієнтом до Мінекономрозвитку.”.

  11. Пункт 27 доповнити абзацами такого змісту:

  “У разі неподання реципієнтом до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, впровадження цих проектів (програм) вважається незадовільним.

  Мінекономрозвитку інформує донора про незадовільне впровадження таких проектів (програм) та порушує перед донором питання щодо зупинення їх реалізації до отримання Мінекономрозвитку документів, зазначених у пункті 25 цього Порядку.”.

  12. Пункт 45 доповнити абзацом такого змісту:

  Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.”.

  13. У пункті 47:

  1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства;”.

  У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

  2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

  “виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  14. Виноску “*” додатка 1 до Порядку після слів “в Україні” доповнити словами “, та для проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства”.

  _____________________