Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов'язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України. Рішення прийняте для забезпечення належного захисту прав та інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів та України, пов'язаних із виконанням державних боргових зобов'язань України, в порядку, передбаченому Указом Президента України від 25 червня 2002 року № 581/2002.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 вересня 2017 р. № 678

Київ

Деякі питання використання коштів, передбачених у
 державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних
з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів,
прийнятих за наслідками розгляду справ проти України


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо необхідності виконання у 2017 році пункту 6 Ухвали Високого Суду Правосуддя Англії та Уельсу (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) від 26 липня 2017 р. у справі № FL-2016-000002 за рахунок бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою 3601170 “Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України”, відповідно до підпункту 9 пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 716; 2008 р., № 49, ст. 1587).

2. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 408 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 716; 2008 р., № 18, ст. 498, № 49, ст. 1587; 2009 р., № 34, ст. 1166; 2011 р., № 10, ст. 464; 2012 р., № 65, ст. 2659; 2013 р., № 19, ст. 642; 2016 р., № 20, ст. 792), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 вересня 2017 р. № 678

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для здійснення платежів, пов’язаних
з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів,
прийнятих за наслідками розгляду справ проти України1. Пункт 2 доповнити підпунктом 9 такого змісту:

“9) виплату грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів, прийнятими за наслідками розгляду справ проти держави Україна, пов’язаних із виконанням державних боргових зобов’язань України.”.

2. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“Платежі, зазначені у підпункті 9 пункту 2 цього Порядку, здійснюються на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України, проект якого вносить Мінфін.”.

3. У пункті 5:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 і 9 пункту 2 цього Порядку, головний розпорядник подає до Казначейства, уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:”;

2) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“До платіжного документа для здійснення платежів, зазначених у підпунктах 4 і 9 пункту 2 цього Порядку, додаються:”.

_____________________