• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо додаткового захисту спеціальних бланків нотаріальних документів та покращення їх якості. Зокрема, запроваджується новий зразок зазначених документів. Використання спеціальних бланків нотаріальних документів за новим зразком в цілому підвищить рівень якості надання послуг нотаріусами, зменшить ризик шахрайських дій з використанням підроблених бланків нотаріальних документів та забезпечить захист прав осіб при вчиненні нотаріальних дій. Нагадаємо, що зразок, опис, порядок витрачання, зберігання, обігу та звітності спеціальних бланків нотаріальних документів установлюються Кабінетом Міністрів України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 6 вересня 2017 р. № 677

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 5 серпня 2009 р. № 812

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 812 “Про затвердження Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання та опису і зразка такого бланка” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 59, ст. 2074; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2013 р., № 75, ст. 2769; 2014 р., № 4, ст. 101, № 28, ст. 794) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 вересня 2017 р. № 677

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 серпня 2009 р. № 812

  1. Пункт 2 постанови викласти в такій редакції:

  “2. Установити, що в разі зміни опису і зразка спеціального бланка нотаріального документа залишки спеціальних бланків нотаріальних документів, опис і зразок яких були раніше затверджені, використовуються до повного їх витрачання.”.

  2. У Порядку витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання, затвердженому зазначеною постановою:

  1) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

  “У разі зіпсування чи анулювання бланків замовник забезпечує оплату таких бланків за рахунок особи, з вини якої було зіпсовано (анульовано) бланк.”;

  2) в абзаці п’ятому пункту 16 слова “державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту” замінити словами “державне підприємство, яке належить до сфери управління Мін’юсту”;

  3) пункт 18 викласти в такій редакції:

  “18. Завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси протягом п’яти робочих днів після зіпсуття чи анулювання бланків здійснюють їх знищення, про що складається відповідний акт, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса.”;

  у пункті 22 слово “два” замінити словом “чотири”, а слова “у триденний строк” — словами “протягом десяти календарних днів”.

  3. Опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа, затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 серпня 2009 р. № 812
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 вересня 2017 р. № 677)  ОПИС І ЗРАЗОК
  спеціального бланка нотаріального документа

  1. Спеціальний бланк нотаріального документа (далі — бланк) форматом 297 x 210 міліметрів виготовлений на папері із 100-відсотковим вмістом деревинної целюлози без оптичного відбілювача масою 95 грамів на квадратний метр із двотоновим водяним знаком, захисними волокнами та хімічним захистом.

  Водяний знак є фіксованим, розташований по центру бланка, складається з двох зображень. Зображення малого Державного Герба України (тризуба) виконано як темний елемент знака, під ним розміщується напис “Україна” в шестикутнику — як світлий елемент.

  2. Рамка на лицьовому боці бланка виконана офсетним та інтагліо друком із застосуванням гільйошних елементів, на внутрішньому периметрі якої надруковано напис “Україна” українською та англійською мовами у вигляді мікротексту, а в рамці на зворотному боці — те саме у негативному зображенні.

  3. У верхній частині на лицьовому боці бланка надруковано слово “Україна” українською і англійською мовами, яке розміщено по обидва боки стилізованого зображення малого Державного Герба України (тризуба), виконаного фарбою блакитного і жовтого кольору.

  4. У нижній частині на лицьовому боці бланка виконано написи у негативному зображенні “МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ” та у позитивному зображенні “Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення”.

  5. У нижній частині на зворотному боці бланка люмінесцентними фарбами виконано написи у два рядки. Перший рядок містить напис “МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ”, другий — “СПЕЦІАЛЬНИЙ БЛАНК НОТАРІАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА”. Напис з’являється під дією ультрафіолетового випромінювання.

  6. У нижньому лівому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код розміром 22 х 22 міліметри, під яким міститься серія, яка складається з трьох літер, та номер із шести цифр.

  7. На зворотному боці по всій площині нанесено 21 зображення елемента малого Державного Герба України (тризуба), яке виконано фарбою сірого кольору.

  8. Лицьовий бік бланка виконано фарбою жовтого і блакитного кольору, зворотний — сірого кольору.

  9. Фонові зображення з обох боків бланка, які складаються з фонових сіток у вигляді хвилястих ліній змінної геометрії, виконуються офсетним друком п’ятьма фарбами як з лицьового, так і зворотного боку з використанням технології райдужного друку з лицьового боку.

  10. Спеціальний  бланк нотаріального документа з обох боків має захисні елементи, виконані спеціальними фарбами відповідно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

  11. Для захисту від несанкціонованого тиражування та запобігання зміні (заміні) інформації способом гарячого пресування на лицьовому боці бланка у нижньому правому куті горизонтально нанесено оптично-електронний елемент розміром 12 х 22 міліметри, з радіусом закруглення кутів 2 міліметри. Елемент містить напис “МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ”, символічне зображення малого Державного Герба України (тризуба) та оптичну металізовану наскрізну нумерацію.”.

  _____________________