• In English
 • Уряд затвердив перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки та план заходів, які мають забезпечувати їх державну підтримку. Перелік критичних технологій включає технології створення засобів ураження та захисту від них, електроніки, матеріалознавства, інформаційні, оптичні, хімічні, позиціонування, навігації і часу та технології тактичної медицини. План заходів щодо забезпечення державної підтримки критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки передбачає формування пропозицій до переліку критичних технологій, планування науково-дослідних робіт у цій сфері та сприятиме впровадженню науково-технологічних розробок у створення та виробництво озброєння і військової техніки. Це рішення конкретизує напрями наукових досліджень і розробок у сфері критичних технологій та підвищує ефективність використання їх результатів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 30 серпня 2017 р. № 600-р

  Київ

  Деякі питання розвитку критичних технологій у
  сфері виробництва озброєння та військової техніки

  1. Затвердити:

  перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 1;

  план заходів щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки згідно з додатком 2.

  2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям забезпечити реалізацію затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

  Фінансове забезпечення виконання замовлень, зазначених у плані заходів, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     Додаток 1
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 600-р

  ПЕРЕЛІК
  критичних технологій у сфері виробництва
   озброєння та військової техніки

  Технології створення засобів ураження та захисту від них

  Технології зниження помітності об’єктів і викривлення їх характерних ознак в основних фізичних полях

  Технології виробництва патронів з кулями підвищеного бронепробиття для стрілецької зброї

  Технології розроблення та виробництва бронематеріалів

  Технології активного та динамічного захисту легкоброньованої техніки

  Технології захисту бойових броньованих машин та особового складу від ураження протипіхотними мінами

  Технології розроблення генераторних приладів електромагнітного випромінювання сантиметрового та міліметрового діапазонів підвищеної потужності для збільшення відстані ураження об’єктів перспективними зразками електромагнітної зброї

  Технології створення порохів, вибухових речовин та піротехнічних сумішей

  Технології створення та відновлення двигунів для важкої броньованої техніки

  Прогресивні технології створення фортифікаційних та захисних споруд і об’єктів

  Інформаційні технології

  Технології створення системи розпізнавання цілей (особовий склад, техніка) за принципом “свій-чужий”

  Технології створення завадозахищених та шифрованих каналів управління та передачі даних безпілотних авіаційних комплексів

  Технології створення вітчизняного модуля шифрування даних з можливістю його використання з радіозасобами іноземного виробництва

  Технології для перевірки концепцій і технічних рішень без створення їх фізичних аналогів і проведення їх натурних випробувань

  Інформаційні технології спеціального призначення, в тому числі ефективні системи захисту від інформаційної зброї

  Оптичні технології

  Технології створення електронно-оптичних перетворювачів або матричних пристроїв іншого типу, які працюють у видимому та інфрачервоному діапазонах, до приладів нічного бачення

  Хімічні технології

  Технології розроблення синтетичних каучуків та високоенергетичних ракетних палив, у тому числі твердих ракетних палив

  Технології матеріалознавства

  Новітні технології відновлення (ремонту) виробів авіаційної техніки, в тому числі тих, що вважаються непридатними для ремонту

  Технології визначення стійкості деталей, вузлів, агрегатів (комплектувальних виробів) об’єктів авіаційної техніки щодо впливу корозійних пошкоджень і процесів старіння

  Технології моделювання експлуатаційних процесів у елементах авіаційних конструкцій із застосуванням розрахунків напружено-деформованого та граничного станів критичних деталей внаслідок впливу комплексу технологічних та експлуатаційних факторів

  Технології прогнозування граничного технічного стану авіаційних конструкцій для забезпечення максимально повного використання їх ресурсного потенціалу, передбаченого на етапах проектування та виробництва

  Технології неруйнівного контролю елементів авіаційних конструкцій

  Технології визначення фактичного залишку ресурсу силових елементів конструкцій внаслідок негативного впливу корозійних уражень та довготривалих навантажень

  Нанотехнології і технології наноматеріалів

  Технології елементної бази радіоелектроніки

  Технології створення напівпровідникових матеріалів і приладів, мікроелектронних схем

  Технології створення твердотільних надвисокочастотних приладів

  Технології тропосферного зв’язку

  Технології створення сенсорної техніки інфрачервоного діапазону

  Технології позиціонування і навігації

  Технології розробки навігаційних систем на базі інерційних датчиків для визначення місцезнаходження в умовах застосування завад супутниковим навігаційним системам

  Технології тактичної медицини

  Технології захисту організму людини від впливу випромінювання різних частотних діапазонів

  Технології захисту військовослужбовців від нелетальних видів зброї

  _____________________   

     Додаток 2
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2017 р. № 600-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо забезпечення державної підтримки розвитку критичних
  технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки

  1. Забезпечити підготовку пропозицій щодо оновлення переліку критичних технологій з урахуванням нових технологій, які створюють передумови для подальшого розвитку висококонкурентних технологічних напрямів, мають перспективи до застосування у сфері виробництва озброєння та військової техніки і застосування (використання) яких сприяє розв’язанню найважливіших технологічних проблем та реалізації пріоритетних напрямів розвитку озброєння та військової техніки.

  МОН, Міноборони, ДКА, Державний концерн “Укроборонпром”, Національна академія наук (за згодою), Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  Постійно.

  2. Передбачати у щорічних планах наукової та науково-технічної діяльності проведення наукових досліджень і розробок за напрямом розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки з метою забезпечення розвитку критичних технологій за результатами проведення наукових досліджень та розробок.

  МОН, Міноборони, ДКА, Державний концерн “Укроборонпром”, Національна академія наук (за згодою).

  Постійно.

  3. Забезпечити формування замовлень на проведення наукових досліджень і виконання розробок за напрямом розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки і їх виконання згідно з Порядком формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2252; 2011 р., № 87, ст. 3173).

  МОН, Міноборони, ДКА, Державний концерн “Укроборонпром”, Національна академія наук (за згодою).

  Постійно.

  4. Передбачати в основних показниках державного оборонного замовлення фундаментальні і пошукові дослідження, спрямовані на створення критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки.

  Міноборони, Мінекономрозвитку.

  Постійно.

  5. Забезпечити здійснення актуалізації переліку критичних технологій.

  МОН, Міноборони, Мінекономрозвитку, ДКА, Державний концерн “Укроборонпром”, Національна академія наук (за згодою).

  Один раз на два роки починаючи
  з 2019 року.

  _____________________