• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Положення приведено у відповідність до змін в Законах України "Про альтернативні види палива", "Про стандартизацію", "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", "Про державну службу". Зокрема, виключені як такі, що не відповідають законодавству, функції Держенергоефективності щодо забезпечення ведення державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, ведення реєстру виробників рідких біологічних видів палива та біогазів та розроблення стандартів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Відповідно до нової редакції Положення Голова Держенергоефективності та його заступники призначаються/звільнюються на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 серпня 2017 р. № 643

  Київ

  Про внесення змін до Положення про Державне агентство
  з енергоефективності та енергозбереження України

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

  Внести до Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 676 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2801; 2015 р., № 6, ст. 126), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2017 р. № 643

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до Положення про 
  Державне агентство
  з енергоефективності та енергозбереження України

  1. У пункті 4:

  1) у підпункті 10 слова “та стандартів” виключити;

  2) підпункт 11 виключити;

  3) у підпункті 12 слова “та державний реєстр виробників рідких біологічних видів палива та біогазів” виключити.

  2. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

  3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

  “10. Держенергоефективності очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

  Комісія з питань вищого корпусу державної служби вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду Голови Держенергоефективності за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.”.

  4. Підпункти 19 і 20 пункту 11 виключити.

  5. Пункт 12 викласти в такій редакції:

  “12. Голова Держенергоефективності має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступники Голови Держенергоефективності звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.”.

  ___________________