• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 "Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій". Прийняття рішення спрямоване на розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади. Відтепер Київська міська рада самостійно встановлюватиме граничну чисельність працівників та видатки на утримання Київської міськдержадміністрації.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 серпня 2017 р. № 642

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2014 р. № 91

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91 “Деякі питання діяльності місцевих державних адміністрацій” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 827; 2016 р., № 24, ст. 953) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 71

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2017 р. № 642

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2014 р. № 91


  1. У пунктах 1 і 2 постанови слова “Київської та Севастопольської міських” замінити словами “Севастопольської міської”.

  2. У додатку до постанови:

  1) у назві підграфи “обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій” графи “Гранична чисельність працівників” слова “Київської та Севастопольської міських” замінити словами “Севастопольської міської”;

  2) позицію

  “м. Київ

  1932

  283

  3562

  1634”

  замінити такою позицією:

  “м. Київ

   

   

  3562

  1634”;

  3) у позиції “Усього” цифри “18805” і “2879” замінити відповідно цифрами “16873” і “2596”;

  4) примітку до додатка доповнити абзацом такого змісту:

  “Гранична чисельність працівників та видатки на утримання Київської міської держадміністрації установлюються Київською міською радою з урахуванням особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Києві, визначених Законом України “Про столицю України — місто-герой Київ”.”.

  _____________________