• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 645

  Київ

  Про внесення змін до постанови
   Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284, № 16, ст. 468, № 33, ст. 1036, № 45, ст. 1399) зміни, що додаються.

  2. Установити, що надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ, визначених Концепцією запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233), з 1 вересня 2017 р., а державним службовцям, призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу — з дня призначення на такі посади.

  3. Міністерству соціальної політики у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою затвердити умови та критерії для встановлення  надбавки за виконання особливо важливої роботи фахівцям з питань реформ у розмірі, що перевищує мінімальний розмір, встановлений у додатку до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 40

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 645

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  1. У схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році, затвердженій зазначеною постановою:

  1) після позиції

  “Заступник керівника державного органу

  3

  11000

  8850

  7100”

  доповнити такою позицією:

  “Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

  4

  9570”;

   

   

  2) у графі “Найменування посади державної служби”:

  слова “Керівник відділу у складі департаменту” замінити словами “Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівник відділу у складі департаменту”;

  після слів “Державний експерт” доповнити словами “, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”;

  3) у примітках до схеми:

  пункт 2 доповнити реченням такого змісту: “Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців директоратів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.”;

  пункт 5 доповнити реченням такого змісту: “Передбачене цим пунктом підвищення посадових окладів не застосовується до державних службовців директоратів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.”.

  2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затвердженому зазначеною постановою, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

  1) у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” слова “головних департаментів” замінити словами “директоратів, генеральних департаментів, головних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”;

  2) у позиції “Група 6. Посади керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів” слово “управлінь” замінити словами “експертних груп, управлінь”;

  3) позицію “Група 7. Посади головних спеціалістів державних органів” після слів “державні експерти” доповнити словами “, державні експерти директоратів, генеральних департаментів, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції”.

  3. У Положенні про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженому зазначеною постановою:

  1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Надбавки встановлюються згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.”;

  2) пункт 7 викласти в такій редакції:

  “7. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ, визначених Концепцією запровадження посад фахівців з питань реформ, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2016 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3233), а також державним службовцям, призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком.

  Надбавка за виконання особливо важливої роботи також встановлюється державним службовцям, які забезпечують впровадження пріоритетних реформ держави у відповідних галузях.

  Надбавка за виконання особливо важливої роботи, передбачена абзацом першим цього пункту, виплачується в межах коштів, виділених в установленому порядку на оплату праці фахівців з питань реформ.

  Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється державним службовцям, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у мінімальному розмірі з дня призначення на посаду та нараховується з урахуванням фактично відпрацьованого часу протягом місяця.

  Встановлення надбавки за виконання особливо важливої роботи фахівцям з питань реформ у розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється відповідно до умов та критеріїв, які затверджуються  Мінсоцполітики.

  Під час встановлення зазначеної надбавки норми пункту 8 цього Положення в частині відповідного погодження не застосовуються.

  У разі встановлення надбавки, визначеної абзацом першим цього пункту, інші надбавки, передбачені цим Положенням, не встановлюються.”;

  3) доповнити Положення додатком такого змісту:

  “Додаток
  до Положення

  РОЗМІР
  щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи

  Найменування посади

  Розмір, гривень

  Державний секретар Кабінету Міністрів України, державний секретар міністерства, керівник державного органу

  45 000 — 55 000

  Перший заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України, перший заступник, заступник керівника державного органу, Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

  40 000 — 50 000

  Керівник експертної групи директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

  35 000 — 45 000

  Державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції

  30 000 — 40 000”.

  _____________________