• In English
 • Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 920 здійснено заходи з реорганізації вищого навчального закладу Дипломатична академія у державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ", статутні документи якого не передбачають підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. У зв'язку із реорганізацією навчального закладу та з метою забезпечення прав аспірантів Дипломатичної академії на безперервне здобуття вищої освіти 18 серпня 2017 р. Уряд схвалив постанову "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920", якою частина бюджетних призначень, передбачених МЗС у загальному фонді державного бюджету на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, передається Міносвіти за програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка". Реалізація постанови не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 650

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 7 грудня 2016 р. № 920

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920 “Про реорганізацію Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 99, ст. 3229) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 650

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 920

  1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Перевести аспірантів Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ до Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 вересня 2017 року.

  Аспіранти, які навчалися у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, продовжують навчатися на умовах, раніше укладених контрактів.”.

  2. Доповнити постанову пунктами 21 і 22 такого змісту:

  “21. Передати частину бюджетних призначень, передбачених у 2017 році Міністерству закордонних справ у загальному фонді державного бюджету на підготовку науково-педагогічних кадрів за програмою 1401100 “Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин”, у сумі 417,6 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці — 81,3 тис. гривень) Міністерству освіти і науки за програмою 2201280 “Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка” для забезпечення продовження безперервного здобуття вищої освіти.

  22. Забезпечити:

  Міністерству освіти і науки — погодження передачі частини бюджетних призначень, передбаченої пунктом 21 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

  Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.”.

  _____________________