Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за бюджетною програмою "Розвиток електронного урядування". Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем даної бюджетної програми є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів. Документом визначається механізм використання бюджетних коштів, які будуть спрямовані на: придбання ліцензій для прикладного та системного програмного забезпечення; модернізацію програмно-апаратного комплексу залу засідань Урядових комітетів; запровадження додаткових модулів для розширення функціоналу автоматизованої системи діловодства.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2017 р. № 649

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для
розвитку електронного урядування


Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для розвитку електронного урядування, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 21

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 р. № 649

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому
департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
для розвитку електронного урядування


1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою “Розвиток електронного урядування” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

придбання ліцензій прикладного та системного програмного забезпечення;

створення та впровадження програмно-апаратного комплексу інформаційного забезпечення засідань урядових комітетів;

створення та впровадження системи проходження нормативно-правових актів у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

4. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, звіту про виконання паспорта бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________