• In English
 • Урядом встановлено граничний розмір винагороди, яку державний виконавець отримує за фактичне виконання рішення. Відповідні зміни внесено до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця. Рішення Кабінету Міністрів передбачає встановлення граничного розміру винагороди за фактичне виконання виконавчого документа майнового характеру як для державних виконавців, так і для керівників, а саме не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Постанова Уряду забезпечить конкурентні умови у сфері примусового виконання рішень, належну мотивацію державних та приватних виконавців, що сприятиме ефективній роботі органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, своєчасності виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 серпня 2017 р. № 641

  Київ

  Про внесення змін до Порядку виплати винагород
  державним виконавцям та їх розмірів і розміру
   основної винагороди приватного виконавця

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 75, ст. 2502; 2017 р., № 43, ст. 1341), такі зміни:

  абзаци другий і третій пункту 2 після слів “за виконавчим документом” доповнити словами і цифрами “, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року”;

  пункт 7 викласти в такій редакції:

  “7. У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою, заява про виплату винагороди подається керівником зазначеної групи особі, яка прийняла рішення про її утворення. У заяві зазначається розрахунок (розподіл) такої винагороди між усіма членами виконавчої групи. Сума винагороди виконавчій групі не повинна перевищувати 2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

  Кошти розподіляються між усіма членами виконавчої групи порівну. При цьому сума винагороди кожного члена виконавчої групи не повинна перевищувати 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29