• In English
 • Уряд вніс зміни до пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України. Постановою Кабінету Міністрів України МЗС наділяється повноваженнями з питань співпраці із закордонними українцями, зокрема стосовно координації заходів, що проводяться центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями; надання громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційної, методичної, технічної та іншої допомоги в їхній діяльності; участі у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин; забезпечення здійснення заходів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, щодо забезпечення підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України; забезпечення функціонування Національної комісії з питань закордонних українців.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 серпня 2017 р. № 638

  Київ

  Про внесення змін до пункту 4 Положення про
  Міністерство закордонних справ України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 4 Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 281 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1195; 2017 р., № 33, ст. 1033), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2017 р. № 638

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 4 Положення про
  Міністерство закордонних справ України

  1. Підпункт 20 викласти в такій редакції:

  “20) розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями, забезпечення прав закордонних українців, створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їх соціальних, культурно-освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб;”.

  2. Доповнити пункт підпунктами 201 — 205 такого змісту:

  “201) координує заходи, що проводяться центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями;

  202) надає громадським організаціям (осередкам) закордонних українців організаційну, методичну, технічну та іншу допомогу в їх діяльності;

  203) бере участь у роботі змішаних міжурядових комісій з питань національних меншин;

  204) забезпечує здійснення заходів, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, щодо забезпечення підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України;

  205) забезпечує функціонування Національної комісії з питань закордонних українців;”.

  _____________________