Уряд визнав такими, що втратили чинність, деякі нормативно-правові акти Української РСР та Союзу РСР, оскільки вони не застосовуються на території України. Урядовий документ розроблено на виконання підпункту 1 пункту 7 протоколу № 52 засідання Кабінету Міністрів України, яким доручено центральним органам виконавчої влади переглянути та визнати такими, що втратили чинність, неактуальні нормативно-правові акти, які встановлюють регуляторні бар'єри для суб'єктів господарювання.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2017 р. № 631

Київ

Про визнання деяких нормативно-правових актів
Української РСР такими, що втратили чинність,
та нормативно-правових актів Союзу РСР такими,
що не застосовуються на території України


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Української РСР за переліком згідно з додатком 1.

2. Визнати такими, що не застосовуються на території України, нормативно-правові акти Союзу РСР за переліком згідно з додатком 2.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 21

 

 



 

 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 631

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Української РСР,
що втратили чинність

1. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 30 вересня 1983 р. № 416 “Про визнання такими, що втратили чинність, і про зміну рішень Уряду Української РСР у зв’язку з постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. № 290 “Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної справи” (ЗП УРСР, 1983 р., № 10, ст. 61).

2. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 26 березня 1987 р. № 101 “Про зміну, доповнення і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань проектно-кошторисної справи”.

3. Постанова Центрального комітету компартії України і Ради Міністрів Української РСР від 12 січня 1988 р. № 3 “Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності”.

4. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 10 листопада 1989 р. № 279 “Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві”.

____________________



Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 серпня 2017 р. № 631

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів Союзу РСР, що
не застосовуються на території України

1. Постанова Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1984 р. № 739 “Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР у зв’язку з переходом на нові кошторисні норми і ціни у будівництві”.

2. Постанова Ради Міністрів СРСР від 31 жовтня 1987 р. № 1230 “Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва”.

3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 31 серпня 1990 р. № 877 “Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду СРСР з питань капітального будівництва” (ЗП СРСР, 1990 р., № 25, ст. 118).

_____________________