• In English
 • Урядом приведено Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 669, у відповідність до прийнятого Верховною Радою України 14 липня 2016 року Закону України № 1474-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України". У зв'язку з цим розширено перелік документів, у разі оформлення яких до безконтактного електронного носія вносяться відцифровані відбитки пальців рук особи. Уточнено підстави отримання і неможливості отримання відбитків пальців рук особи, а також, відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", визначено перелік уповноважених суб'єктів, які мають повноваження з отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 серпня 2017 р. № 628

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
  Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 669 “Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2794) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 628

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 26 листопада 2014 р. № 669

  1. У вступній частині постанови слово “шостої” замінити словом “сьомої”.

  2. Порядок отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 26 листопада 2014 р. № 669
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2017 р. № 628)  ПОРЯДОК
  отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного
  реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи

  1. Цей Порядок визначає процедуру отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру (далі — Реєстр) та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи, які у передбачених законодавством випадках вносяться до безконтактного електронного носія у разі оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта (далі — документи).

  2. Відцифровані відбитки пальців рук отримуються і вносяться до Реєстру:

  1) у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта;

  2) у разі оформлення паспорта громадянина України:

  за згодою особи віком від 14 років;

  за згодою одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників — для особи, яка досягла 14-річного віку та яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

  Заява про згоду на внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи або заява про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи подається шляхом проставляння відповідної відмітки в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру.

  3. До Реєстру вносяться відцифровані відбитки вказівних пальців рук особи. У разі пошкодження, відсутності вказівного пальця руки або відсутності можливості через якість отриманого графічного зображення відцифрованого відбитка (відбитків) пальця (пальців) рук (руки) особи ідентифікувати її беруться парні відбитки інших пальців рук або два будь-які відбитки пальців руки, про що зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру.

  У разі відсутності можливості через якість отриманого графічного зображення відцифрованих відбитків усіх пальців рук особи ідентифікувати її відцифровані відбитки пальців рук не отримуються, про що складається акт, який затверджується керівником відповідного територіального органу/підрозділу ДМС або працівником закордонної дипломатичної установи, та зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру. Зазначений акт сканується засобами Реєстру та додається до заяви-анкети.

  Відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягнення нею 12-річного віку та у разі відсутності у особи всіх пальців рук, про що зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру.

  У разі коли особа не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, відцифровані відбитки пальців рук не отримуються, про що складається акт, який затверджується керівником відповідного територіального органу/підрозділу ДМС або працівником закордонної дипломатичної установи, та зазначається в заяві-анкеті для внесення інформації до Реєстру. Зазначений акт сканується засобами Реєстру та додається до заяви-анкети.

  4. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримують посадові особи уповноважених суб’єктів, передбачених Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (далі — уповноважені суб’єкти).

  5. Отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи здійснюється шляхом сканування за допомогою спеціального обладнання, яке входить до складу засобів Реєстру уповноважених суб’єктів.

  6. Після сканування відцифровані відбитки пальців рук особи засобами Реєстру уповноважених суб’єктів передаються до відповідного вузла відомчої інформаційної системи уповноваженого суб’єкта та Головного обчислювального центру Реєстру.

  7. Головний обчислювальний центр Реєстру формує набори даних, які вносяться до документа, та передає їх до Державного центру персоналізації документів, який здійснює персоналізацію бланків відповідних документів і вносить відцифровані відбитки пальців рук до безконтактного електронного носія.

  У Реєстрі робиться відмітка про те, відбитки яких пальців рук особи вносяться до безконтактного електронного носія, або про неможливість отримання відцифрованих відбитків пальців рук особи.

  8. Про факт видачі документа в Реєстрі робиться відповідна відмітка. Після проставлення відмітки відцифровані відбитки пальців рук вилучаються та знищуються з відомчої інформаційної системи уповноваженого суб’єкта з інформуванням про це Головного обчислювального центру Реєстру, який вилучає та знищує такі відбитки з Реєстру.

  9. Уповноважені посадові особи Державного центру персоналізації документів, Головного обчислювального центру Реєстру та уповноважених суб’єктів складають електронні акти вилучення відповідно з Державного центру персоналізації документів, Реєстру та відомчих інформаційних систем уповноважених суб’єктів, а також електронні акти знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи.

  10. Форма та формат електронних актів вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи визначаються МВС.

  11. Після вилучення та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи в Реєстрі зберігаються їх шаблони, які використовуються з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” документів.”.

  _____________________