• In English
 • Урядом прийнято рішення щодо підвищення посадових окладів працівникам Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень. Це дозволить зберегти висококваліфікований персонал системи надання безоплатної правової допомоги, у тому числі юристів бюро правової допомоги, відібраних у 2016 році на відкритому конкурсі та, як наслідок - підвищити якість надання безоплатної правової допомоги всім суб'єктам відповідного права, визначеним Законом України "Про безоплатну правову допомогу".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 581

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 20 червня 2012 р. № 552

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 “Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1837) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

             В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 9 серпня 2017 р. № 581

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 20 червня 2012 р. № 552

  1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Затвердити схему посадових окладів працівників Координаційного центру з надання правової допомоги (далі — Координаційний центр) та його територіальних відділень згідно з додатком.”.

  2. У пункті 2:

  1) в абзаці першому слова “директорам територіальних центрів” замінити словами “керівникам його територіальних відділень”;

  2) у підпункті 1:

  в абзаці другому слова “затверджених цією постановою схем” замінити словами “затвердженої цією постановою схеми”;

  в абзаці третьому слова “територіальних центрів” замінити словами “заступників керівників його територіальних відділень”;

  в абзаці чотирнадцятому слова “директорам територіальних центрів” замінити словами “керівникам його територіальних відділень”.

  3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Преміювання, установлення надбавок і доплат, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги директорові Координаційного центру здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції, керівникам територіальних відділень Координаційного центру, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, — за погодженням з директором Координаційного центру, керівникам територіальних відділень, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, — за погодженням з директором відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. ”.

  4. У пункті 5 слова “територіальних центрів” замінити словами “його територіальних відділень”.

  5. Додаток 1 до постанови викласти в такій редакції:

  “Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 20 червня 2012 р. № 552
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 581)  СХЕМА
  посадових окладів працівників Координаційного центру
  з надання правової допомоги та його територіальних відділень

  Група посад

  Розміри посадових окладів, гривень

  вся територія України

  територія Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей,
  м. Києва або м. Севастополя

  територія одного або кількох районів, міст обласного значення

  Керівник установи

  11 000

  7 100

  5 830

  Помічник керівника

  5 500

  3 601

  2 840

  Керівник самостійного управління, головний бухгалтер

  8 670

  6 800

  5 300

  Керівник самостійного відділу

  8 200

  6 500

  5 000

  Керівник  відділу у складі управління

  6 900

  4 500

  4 000

  Завідувач самостійного сектору

  7 500

  5 600

  4 300

  Завідувач сектору у складі структурного підрозділу

  6 400

  4 100

  3 850

  Головний спеціаліст

  5 900

  3 801

  3 200

  Провідний спеціаліст

  4 600

  3 352

  2 649”.

  6. Додаток 2 до постанови виключити.

  _____________________