Уряд ухвалив рішення щодо внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з метою його удосконалення шляхом перегляду окремих позицій щодо організації діяльності та наповнюваності класів з інклюзивним навчанням; змістового наповнення програмового матеріалу для таких учнів, переліку осіб, які мають право забезпечувати освітні, соціальні потреби дітей з особливими потребами та приведення термінології у відповідність до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Передбачено надати право керівникові загальноосвітнього навчального закладу приймати рішення щодо організації класів з інклюзивним навчанням на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами; визначити кількість учнів з особливими освітніми потребами, які можуть навчатися у класах з інклюзивним навчанням; розроблення для кожного учня з особливими освітніми потребами індивідуальної програми розвитку, яка забезпечує здійснення навчального процесу з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини та затвердження її зразка; надання права забезпечувати освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку, під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі, соціальним працівникам, батькам або особам, уповноваженими ними. Це сприятиме ефективності навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами, організації корекційно-розвиткової роботи, взаємодії з батьками у визначенні психолого-педагогічної підтримки таких учнів.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 588

Київ

Про внесення змін до Порядку
організації інклюзивного навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2475), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

Зміни, що додаються: