• In English
 • Урядом схвалено зміни до Концепції державної системи професійної орієнтації населення. Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Концепції державної системи професійної орієнтації населення" передбачено приведення у відповідність до норм законодавства та оновлення системи професійної орієнтації населення. Реалізація норм цієї постанови Кабінету Міністрів України сприятиме створенню умов для активізації роботи з професійної орієнтації населення, запровадженню інноваційних профорієнтаційних послуг, у тому числі професійної орієнтації та адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, учасників антитерористичної операції та звільнених із установ виконання покарань.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 серпня 2017 р. № 561

  Київ

  Про внесення змін до Концепції державної
  системи професійної орієнтації населення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Концепції державної системи професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. № 842 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2426; 2012 р., № 7, ст. 249, № 90, ст. 3644; 2013 р., № 63, ст. 2301; 2017 р., № 38, ст. 1204), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

   

  Інд. 73  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 серпня 2017 р. № 561

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Концепції державної системи
  професійної орієнтації населення

  1. У розділі “Шляхи розв’язання проблеми”:

  абзац шостий після слів “видів праці” доповнити словами “та отримувачів профорієнтаційних послуг”;

  абзац сьомий викласти в такій редакції:

  “забезпечення доступності до профорієнтаційних послуг для населення через використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернету;”.

  2. У розділі “Організаційна структура державної системи професійної орієнтації населення”:

  абзац сьомий після слів “проведенням організаційних заходів” доповнити словами “, учасників бойових дій”;

  після абзацу восьмого доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

  “Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції — щодо військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, та учасників антитерористичної операції;”.

  У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим — шістнадцятим;

  абзац шістнадцятий після слів “установами виконання покарань” доповнити словами “, територіальними органами Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції”.

  _____________________