Уряд схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Документ відповідає пріоритетним завданням сучасної державної політики в Україні, а саме розвитку підприємництва. Метою Стратегії є сприяння розвитку підприємництва в Україні шляхом створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва через консолідацію зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток в країні та підвищення рівень життя населення Для досягнення вищезазначеної мети визначено шість стратегічних напрямів. А саме: створення сприятливого середовища для розвитку МСП, покращення доступу до фінансування, спрощення податкового адміністрування, популяризація підприємницької культури та розвиток навчання підприємницьким навичкам, сприяння експорту/інтернаціоналізації, підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу МСП. Координуватиме виконання та контроль за виконанням плану заходів щодо реалізації Стратегії Мінекономрозвитку.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 травня 2017 р. № 504-р

Київ

Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього
 підприємництва в Україні на період до 2020 року

1. Схвалити Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Стратегії, схваленої цим розпорядженням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 641 “Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014—2024 роки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 69, ст. 2543).

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67
 
 

Стратегія, що додається: