• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Зокрема, спрощено механізм перетину адміністративної межі для осіб, що здійснюють правовий захист, а також представників незалежних правозахисних місій. Передбачено надання спеціального дозволу для перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією України для зазначеної категорії осіб. Такі дозволи видаватимуться на підставі повноважень, покладених на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та виключно за його клопотанням або погодженням.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 19 липня 2017 р. № 544

  Київ

  Про внесення змін до Порядку в’їзду
  на тимчасово окуповану територію
  України та виїзду з неї

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485, № 76, ст. 2520; 2016 р., № 56, ст. 1942), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 липня 2017 р. № 544

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку в’їзду на тимчасово
  окуповану територію України та виїзду з неї

  1. У пункті 21:

  1) у підпункті 5 слова “та незалежними правозахисними місіями” виключити;

  2) доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

  “11) необхідності надання правового захисту особам, права, свободи та законні інтереси яких порушено незаконними органами влади, їх посадовими та службовими особами (виключно за клопотанням або погодженням із МТОТ, яке інформує МЗС);

  12) необхідності провадження діяльності незалежними правозахисними місіями (виключно за клопотанням або погодженням із МТОТ, яке інформує МЗС).”.

  2. Підпункт 5 пункту 23 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “клопотання або погодження МТОТ за умов, передбачених підпунктами 11 і 12 пункту 21 цього Порядку;”.

  У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

  _____________________