• In English
 • Уряд прийняв рішення, яке дасть можливість покращити фінансове становище державних спеціалізованих установ судової експертизи, відшкодовувати вартість за проведення судової експертизи з урахуванням реальних затрат, що були понесені на її виконання, а також визначає розмір компенсації (відшкодування) витрат перекладачам, які залучаються у кримінальних справах, за проведену роботу. Зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710. Прийнятим документом передбачено: проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення лише у межах коштів, що передбачені у Державному бюджеті України на відповідний рік; здійснення відшкодування державним спеціалізованим установам судових експертиз вартості фактично витрачених матеріалів та реактивів при проведенні біологічної експертизи; розміри оплати праці перекладача.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 19 липня 2017 р. № 542

  Київ

  Про внесення змін до постанови

  Кабінету Міністрів України

  від 1 липня 1996 р. № 710

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1396), від 26 червня 2007 р., № 870 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1970) та від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 липня 2017 р. № 542

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 1 липня 1996 р. № 710

  1. Пункт 11 постанови та додаток до неї виключити.

  2. В Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженій зазначеною постановою:

  1) у пункті 2 слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

  2) у пункті 3 слова “мінімальної заробітної плати особи, встановленої” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого”;

  3) у пункті 6:

  у першому реченні слова “або перекладача” виключити;

  у другому реченні слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

  4) доповнити Інструкцію пунктом 61 такого змісту:

  “61. Розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов’язком, становить:

  за годину надання послуг з усного перекладу — 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

  надання послуг з письмового перекладу у кількості 1860 друкованих знаків разом із пробілами — 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”;

  5) пункт 9 після цифри “6” доповнити цифрами “, 61”;

  6) пункт 11 після слів “за рахунок” доповнити словами “та у межах”;

  7) у пункті 12:

  після слів “судової експертизи” доповнити словами і цифрами “, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “У разі проведення біологічної експертизи до розміру вартості проведення експертиз додається вартість фактично витрачених матеріалів (крім канцелярських товарів) та реактивів, яка визначається за окремою калькуляцією.”.

  _____________________