Статтею 19 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" надано право Кабінету Міністрів у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7,544 млрд. гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини. Уряд унормував питання використання коштів держбюджету для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, що забезпечить виконання рішень національних судів і Європейського суду з прав людини та встановить механізм реструктуризації заборгованості держави за цими рішеннями перед фізичними та юридичними особами шляхом видачі фінансових казначейських векселів. Видатки на сплату за фінансовими казначейськими векселями та їх обслуговування будуть передбачатись щорічно за окремою бюджетною програмою.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 522

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів
щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, та
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2015 р. № 703 Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 703 “Питання реалізації статті 23 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2505) зміни, що додаються.

3. Державній казначейській службі разом з публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” здійснити заходи, пов’язані з передачею зазначеній Службі інформаційного ресурсу, необхідного для здійснення обміну документів в електронній формі.

Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

Порядок та зміни, що додаються: